VALT JOBB

Säkerhet- risk och kvalitetspecialist


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som säkerhet- risk och kvalitetspecialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla

Vi söker en säkerhet- risk och kvalitetspecialist till Underhållsdistrikt Syd. Tjänsten har fokus på arbete inom kvalitet & risk, men hela HMSQ-området är en naturlig del av arbetet.

Du är en viktig del av styrningen av distriktets verksamhet och kommer att arbeta som stöd vid uppföljning och kontroll av så väl det interna arbetet som av anlitade entreprenörer och konsulter.

I dina arbetsuppgifter ingår att aktivt stödja våra underhållsprojekt i deras kvalitetsarbete och projektriskhantering genom hela processen från projektplanering till genomförande och uppföljning. Det innebär bl. a. praktiskt stöd till projektledare avseende tillämpning av arbetssätt och verktyg, tolkning av lagkrav, uppföljning, granskning av projektdokumentation etc.

Du kommer även stödja distriktsledningen i arbetet med intern styrning och kontroll. Det innebär bl.a. tillämpningsuppföljningar, kontroller och analyser av utfall och leveranser i syfte att utveckla verksamheten. Du kommer bereda underlag, medverka i ledningens genomgång, egenkontroll och leverantörsuppföljning samt delta i verksamhetens planerings- och uppföljningsarbete inom kunskapsområdet. Du samordnar distriktets hantering av risker och revisionsobservationer och återkopplar erfarenheter i dialog med övriga avdelningar och förvaltningsobjekt.

Du ingår i det strategiska arbetet med ständiga förbättringar av processer och arbetssätt och leder/deltar i verksamhetsutveckling och beredning av svar på remisser, samt stödjer vid införande av nya arbetssätt/verktyg.

Du bidrar till en god säkerhetskultur genom att verka för ett systematiskt arbete där mål uppnås, krav omhändertas, risker i verksamheten är under kontroll och korrigerande åtgärder genomförs.

Underhållsdistrikt syd har ca 100 medarbetare fördelade på sju enheter, varav enhet verksamhetsstyrning har 15 medarbetare. Du kommer att arbeta mycket tillsammans med medarbetare på avdelningens projektenheter samt tillsammans med SRK-specialister på andra underhållsdistrikt.

Resor förekommer i arbetet främst till våra kontor i regionen men även nationellt.

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning med inriktning mot verksamhetsutveckling och kvalitetsstyrning eller annan utbildning och erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig
  • har flerårig erfarenhet av att etablera och leda uppföljning och kontroll inom området kvalitet och riskhantering
  • har erfarenhet och kunskap om intern styrning och kontroll samt metoder och verktyg för analys och arbete med förbättringar
  • har erfarenhet av arbete med lednings- och styrningsfrågor
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att ge aktivt stöd i kvalitetsarbete och projektriskhantering
  • har erfarenhet av trafiksäkerhet väg eller järnväg
  • har erfarenhet av byggherrefrågor och byggherrens arbetsmiljöansvar

Som person är du resultatinriktad och analytisk med förmåga till helhetssyn. För att du ska bli framgångsrik i tjänsten är det viktigt att du har god samarbetsförmåga är kommunikativ, pedagogisk och kan motivera och entusiasmera ledning och medarbetare. Du är strukturerad och har förmåga att planera och genomföra uppgifter för att nå önskade resultat samt föreslå åtgärder som förbättrar och utvecklar verksamheten.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

På grund av semestertider kommer frågor att kunna besvaras först fr o m den 12 augusti.

Intervjuer kommer att hållas på kontoret i Malmö den 9 september.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-19


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp