VALT JOBB

Säkerhets-, risk- och kvalitetshandläggare


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår digitala förmåga och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla.

I distrikt Öst Stockholm behöver vi utöka funktionen för säkerhet, risk och kvalitet. Distriktet omfattar länen runt Mälaren samt Gotland, ansvarar för ca 140 entreprenadkontrakt med en omsättning på ca 4,5 mdkr per år och vi är ca 160 medarbetare som jobbar tillsammans.

Som Säkerhets-, Risk- och Kvalitetshandläggare (SRK) är du en viktig del i styrningen och uppföljningen av distriktets verksamhet. Du är generalist inom området hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet och fungerar som ett stöd för projektledare och chefer vad gäller styrning och kontroll samt tillämpning av arbetssätt.

I rollen ingår att:

  • stödja verksamheten i befintliga arbetssätt samt vid införande av nya arbetssätt, processer och verktyg
  • stödja distriktets arbete med revisioner, kontroller och myndighetsärenden
  • stödja verksamheten med integrerad och systematisk riskhantering
  • planera och genomföra ronder för uppföljning och kontroll av verksamheten

Du kommer arbeta nära ditt eget underhållsdistrikt men även arbeta tillsammans med övriga säkerhet- risk och kvalitetshandläggare i övriga underhållsdistrikt i landet.

Vem är du?

Som person är du resultatinriktad, drivande och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och kan förmedla nyttan av ett gott SRK-arbete. Du arbetar självständigt och på ett strukturerat sätt.

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning med inriktning mot verksamhetsutveckling och kvalitetsstyrning, eller annan utbildning och erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig
  • har erfarenhet och kunskap om intern styrning, ledningssystem och kvalitetsarbete.
  • har erfarenhet av att arbeta i projektform

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av uppföljning av entreprenadkontrakt inom bygg och anläggning
  • har erfarenhet av uppföljning och kontroll inom något av områdena hälsa, miljö, säkerhet och/eller kvalitet.

Tester kan komma att tillämpas i rekryteringsprocessen. Resor inom distriktet förekommer varje vecka, så resor i tjänsten bör därför inte vara ett hinder.

Möjliga placeringsorter är Solna, Eskilstuna, Örebro eller Linköping. Intervjuer kommer att hållas i Solna vecka 25.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-06-07


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp