VALT JOBB

Säkerhetsspecialist Nationell Tågledning (NTL)


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som Säkerhetsspecialist Nationell Tågledning (NTL) i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På verksamhetsområde Trafik jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På verksamhetsområde Trafik ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter

I den här rollen deltar du i att driva och genomföra säkerhetsarbetet i en av våra mest spännande utmaningar, utvecklingsprojektet Nationell Tågledning (NTL).

Tillsammans med mottagande förvaltning arbetar du med att planera, genomföra och sammanställa RAMS-analyser, CSM-RA-analyser och riskanalyser. Du driver självsätndigt framtagningen av processdokument och arbetar kontinuerligt utifrån ett MTO-perpektiv. Du är specialisten, det vill säga att du besitter sakkunskap och har en stöttande roll gentemot organisationen. 

 

Vi söker dig som

 • en universitets- eller högskoleexamen (180 hp) med relevant teknisk inriktning alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
 • har flerårig erfarenhet av utveckling av komplexa och datorbaserade tekniska system med säkerhetskrav, säkerhetsplanering, säkerhetsstyrning och upprättande av Safety Case enligt kraven i EN50126, 50128 och 50129
 • har erfarenhet av att leda och praktiskt genomföra riskanalyser och RAMS-analyser i komplexa tekniska system
 • har god erfarenhet inom MTO (Människa-teknik-organisation) med fokus på säkerhet
 • har utbildning eller erfarenhet av riskanalysmetodik
 • har flerårig erfarenhet av kvalitets- och dokumentstyrning kopplat till säkerhetsstyrning
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
 • har svenskt medborgarskap
 • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av arbete med godkännande av signalsystem för järnväg
 • har metodikkunskap för RAMS-analyser, speciellt FTA, FMECA och HAZOP
 • har kunskap om kvalitetsledningsmodeller motsvarande ISO 9001, modeller och metoder för projektstyrning, gärna XLPM eller PROPS, kravspårning och konfigurationsstyrning (och förståelse av hur viktiga dessa är) samt ERA:s Safety Management System (SMS)

För att lyckas i rollen har du god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du är flexibel och har god förmåga att planera och strukturera. 

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-10-21


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp