VALT JOBB

Säkerhetsstrateg


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som Säkerhetsstrateg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Tjänsten innebär att du arbetar och till viss del leder arbetet med strategiska säkerhetsskyddsfrågor inom Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll. Arbetsuppgifterna för denna strategtjänst innefattar bland annat att stödja, genomföra, kvalitetssäkra och följa upp säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetskyddsplaner som genomförs i verksamhetsområdet, men även bistå med kvalificerat stöd vid säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsprövning. Vidare är du delaktig som deltagare eller sakkunnig vid andra former av analyser och bedömningar inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet, vägleder vid tolkning av lagkrav kopplat till säkerhetsområdena samt stödjer verksamheten vid införande av nya arbetssätt och verktyg inom så väl säkerhetsskyddsområdet som informationssäkerhetsområdet. Rollen som Säkerhetsstrateg innebär också stora möjligheter att driva verksamhetsutvecklingsprojekt inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

Rollen som Säkerhetsstrateg vid verksamhetsområde Underhåll innebär att du arbetar nära verksamhetsområdets säkerhetschef i alla strategiska frågor som rör säkerhetsskydd och informationssäkerhet, och detta innebär också att du kommer företräda verksamhetsområde Underhåll i både myndighetsinterna och externa forum. Till din hjälp kommer du att ha ett nätverk av säkerhetssamordnare och specialister som är utplacerade i verksamhetsområdets olika delar där det operativa arbetet med säkerhetsskydd och informationssäkerhet utförs.

Befattningen ställer höga krav på integritet samt förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka med enskilda individer och/eller grupper. Vidare kräver befattningen helhetssyn, god analytiskt förmåga, stor noggrannhet samt förmåga att kunna leda komplexa analyser, projekt, workshops och sammankomster. Då enheten har ett nationellt ansvar så kan vissa tjänsteresor förkomma.

Vi ser gärna att du är en person som arbetar på ett självgående och analytiskt sätt med komplexa problem för att kunna dra slutsatser inför åtgärdersplaner. Du driver ditt arbete strukturerat för att leverera efterfrågade resultat i tid och med god kvalitet. Ditt sätt att kommunicera med andra människor anpassar du till mottagaren och du trivs i att förmedla budskap i olika forum såsom föredrag och workshops. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har minst tre års relevant och aktuell yrkeserfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsfrågor eller motsvarande som av oss kan bedömas likvärdigt
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har lett, utvecklat eller samordnat komplexa processer eller projekt i en större organisation
  • har erfarenhet från säkerhetsskyddsarbete och/eller informationssäkerhetsarbete inom myndigheter
  • har erfarenhet från Säkerhetstjänst/underrättelsearbete
  • Har erfarenhet av kvalificerat analysarbete.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

I denna rekrytering kan kommas att används webbaserade tester som en del i urvalet.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-05-25


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp