VALT JOBB

Säkerhetsstrateg


Ansök här

Som säkerhetsstrateg i Nya Stambanor på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Som säkerhetsstrateg vid verksamhetsområde Nya Stambanor kommer du arbeta nära programmets säkerhetschef i strategiska och operativa frågor kopplade till säkerhetsskydd och samhällssäkerhet. I arbetet kommer du som strateg att agera utförare och projektledare på övergripande nivå för programmen inom Nya Stambanor och gentemot Trafikverkets ledning.

Det innebär bland annat att du kommer:

 • ansvara för att säkerhetsskyddsanalys genomförs årligen samt åtgärder som följer genomförs
 • säkerställa att programmet efterlever regelverk för informationshantering
 • arbeta utifrån lagen om skydd mot olyckor, säkerhetsskyddslagen med flera utifrån ett strategiskt perspektiv
 • ansvara för utbildningar och föredrag
 • ansvara för nätverk som bidrar till det strategiska säkerhetsarbetet

Du kommer även vara medverkande i andra nätverk inom Trafikverket för att på bästa sätt hålla ihop leveranserna ur ett samlat centralt perspektiv.

Du tillhör enheten säkerhet och arbetsmiljö inom avdelning verksamhetsstyrning.

Vem är du? Vi söker sig som är öppen för förändringar och är prestigelös utifrån att Nya Stambanor är en ny organisation. Som person har du lätt för att samarbeta med olika typer av människor och har en pedagogisk fallenhet eftersom du kommer utbilda och kommunicera med många människor. Du har också en problemlösande analysförmåga

Vi söker dig som

 • har minst några års erfarenhet av strateg eller samordnare/koordinator inom krisledning och beredskap, säkerhetsskydd och informationssäkerhet
 • erfarenhet från arbete med lagrum kopplat till säkerhetsfrågor, till exempel säkerhetsskyddslagen eller offentlighets- och sekretesslagen
 • har en akademisk utbildning med inriktning mot säkerhetsskydd eller annan utbildning och erfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig
 • har ett processtänk och erfarenhet av analys- och utredningsarbete

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet från statligt verk eller kommunal verksamhet
 • har erfarenhet från andra säkerhetsområden, till exempel totalförsvar, riskhantering, brand- och tillträdesskydd

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi håller intervjuer via Skype under vecka 51.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Nya Stambanor är ett program inom Trafikverket som har till uppgift att utifrån Nationell plan och uppdrag från regeringen bygga nya stambanor som möjliggör ökad kapacitet för person- och godståg inom hela järnvägssystemet.

Cirka 250 personer arbetar i Nya Stambanor. De flesta medarbetarna kommer från tre av våra stora program - Ostlänken, Hässleholm - Lund och Göteborg - Borås.  Programmet startade 1 oktober 2020.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-11-30


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp