VALT JOBB

Samhällsplanerare


Ansök här

Som samhällsplanerare är du en viktig aktör i samhällsutvecklingen där du samordnar intressen som påverkar det samlade transportsystemet. Arbetet sker i tätt samarbete med andra samhällsplanerare på enheten men också med övriga organisatoriska enheter inom planerings-, investerings- och underhållsverksamheten.

I den snabbt växande Stockholmsregionen finns det stora utmaningar att bygga bostäder med goda kollektivtrafiklösningar och väl fungerande gång-, cykel- och vägtrafik.

Som samhällsplanerare kommer du få arbeta med stora utvecklingsprojekt i tidiga skeden där du kommer att vara länken mellan kommunernas bostadsutveckling och Trafikverkets infrastruktur. Du är med i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen där nya eller förändrade behov inom transportinfrastrukturen ska identifieras och hanteras. I arbetsuppgifterna ingår att föra en aktiv dialog med våra samarbetspartners och arbeta för att säkerställa att Trafikverket är en efterfrågad och naturlig dialogpartner redan i tidiga skeden. Du kommer ha kommunansvar för de mest expansiva kommunerna i länet och samordna bebyggelseplanering med den statliga infrastrukturen. Du medverkar till kreativa planeringsprocesser och tydliggör Trafikverkets ansvar, mål och roll. Vidare samverkar du med lokala och regionala aktörer i varje fas i de formella planeringsprocesserna. En viktig del är att medverka i den kommunala planeringen när den har beröringspunkter med statlig infrastruktur, vilket innebär mycket kontakter internt och externt. Rollen innebär samordning, avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen samt att identifiera behov och brister i transportsystemet.

Vem är du?

Som person är du kreativ och analytisk och du har erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar. Då arbetet innebär mycket kontakter är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, är utåtriktad och har lätt för att både skapa och vårda kontakter. Rollen ställer också höga krav på att kunna kommunicera – både skriftligt och muntligt, där du besitter en mycket god pedagogisk förmåga. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Vi söker dig som:

  • har universitets- eller högskoleexamen om 240 hp med inriktning samhällsplanering eller samhällsbyggnad eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig erfarenhet av från kommunal och/eller statlig planering
  • har goda kunskaper i Plan och Bygglag, Väglag, Lagen om byggande av järnväg och Miljöbalken
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du:

  • har arbetat specifikt med den fysiska planläggningsprocessen

Hos oss på Trafikverket erbjuder vi dig en modern arbetsplats med många spännande utmaningar. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att bidra och vara till nytta för hela samhället och du är med och skapar en hållbar miljö varje dag.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i rekryteringsprocessen. Dessa skickas ut via mail efter sista ansökningsdag. Vi använder främst mail för att göra utskick och kallelser, var därför noga med att skriva in rätt e-postadress och kolla din mail regelbundet under denna tid.

Intervjuer är planerade under v. 19 på Trafikverket kontor i Solna Strand.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-04-20


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp