VALT JOBB

Samordnare dataleveranser


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som samordnare dataleveranser på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Enheten Järnvägsdata ansvarar för system, verktyg, struktur och arbetssätt för information om järnvägsanläggningen. Vi stödjer dataleverantörer, tar emot dataleveranser, ajourhåller och tillhandahåller den digitala informationen om våra järnvägar till nytta för hela Trafikverket.

Nu söker vi en samordnare för dataleveranser från anläggningsprojekt järnväg, rollen kallas internt för indatastödjare järnväg.

Som samordnare för dataleveranser kommer du arbeta tillsammans med både levererande och mottagande verksamheter för att skapa förutsättningar till att dataleveranser inkommer i rätt tid och med rätt innehåll. Målet är att skapa ett samordnat och förbättrat flöde av dataleveranser från en underhållsåtgärd eller ett investeringsprojekt. Din roll kommer att vara att ge proaktivt specialiststöd till anläggningsprojekten för leveranser av järnvägsdata. I uppdraget ingår det även att du ger stöd till dataleverantörerna med ex; arbetssätt, support, rutiner samt kring samordning av frågeställningar kring indataleveranser. Vidare kommer du även att arbeta med systematiskt datakvalitetsarbete och internt förbättringsarbete/verksamhetsutveckling. Du arbetar administrativt med ärenden och projekt- och leveransinformation.

Vi söker dig som har:

  • högskoleutbildning eller har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. .
  • Viss erfarenhet av administrativt arbete t.ex. som projektör, datasamordnare, ajourhållare i system eller likvärdigt.

Meriterande:

  • har erfarenhet av anläggningsdata inom järnväg

Vem är du?

För att trivas i den här tjänsten så behöver du vara driven och initiativtagande. Då rollen innebär att du har många interna kontakter så ställer vi krav på att du är kommunikativ och att du är en duktig relationsbyggare. Du har en stark analytisk förmåga där du kan hantera mycket information på ett smidigt sätt.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Placeringsort: Borlänge, Luleå. Annan placeringsort kan diskuteras.

Information om intervjuer:Intervjuer är planerade till v. 18. Då Folkhälsomyndigheten i dagsläget rekommenderar så få fysiska möten som möjligt för att minska spridning av COVID-19 så kommer våra intervjuer att ske via Skype i stor utsträckning.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2020-04-08


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp