VALT JOBB

Samordnare inom informationshantering


Ansök här

Som samordnare inom informationshantering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Vill du leda det operativa arbetet genom att, tillsammans med ditt team, bygga upp strukturer i de digitala verktygen som matchar arbetssätten i våra stora infrastrukturprojekt. Se hit, då har vi kanske jobbet för dig!

Som samordnare inom informationshantering inom verksamhetsområde Stora projekt är du en viktig kugge i projektens styrning och samordning av information, system och handlingar genom hela projektlivscykel, från planering till överlämning. Du kommer planera, ta fram struktur och arbetssätt för att kunna ta emot information som förväntas levereras i varje aktuellt skede i projektet. Strategier tas fram så information är spår- och sökbar samt tillgänglig för rätt projektmedlem vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Du har en nära dialog med din närmaste chef, projekts teknik- eller stabschef. Du har också kontakt med berörda leverantörer och med relevanta yrkesgrupper internt.

I din roll är du ansvarig för funktionen för projektets datasamordning och du kommer i ditt dagliga arbete att:

 • planera det operativa arbetet inom funktionen och arbetsleda en grupp som på sikt kommer att vara 5-10 personer
 • ha en samordnande roll där du ser till att Trafikverkets krav på informationsleveranser uppfylls genom projektets alla skeden
 • identifiera och självständigt driva och följa upp funktionens strategiska arbete
 • tillsammans med din grupp och teknik- eller stabschef ta fram styrande handlingsplaner, identifiera utvecklingsområden, samordna pågående uppdrag samt följa upp och stötta gruppen

På några års sikt kan ditt ansvarsområde även omfatta GIS, BIM och systematisk kravhantering.

Du kommer även ha möjligheten att ingå i ett kompetensnätverk för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande inom hela Trafikverket samt delta i det strategiska utvecklingsarbetet på enheten inom t.ex. automatisering inom informationshantering och implementering av nya arbetssätt och digital verktyg med målet att få till en obruten informationskedja. Hos oss får du även möjligheten att arbeta med forskning och innovation, utredningar, analyser, erfarenhets- och omvärldsbevakning.

Välkommen med din ansökan till vår enhet med kompetenta kollegor!

Du har god kommunikativ förmåga och du anpassar ditt budskap efter mottagaren. Med din goda samarbetsförmåga och ditt engagemang motiverar du din grupp att arbeta mot uppsatta mål. Din problemlösningsförmåga är god och du planerar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Du har också god förmåga att ta initiativ och att strukturera angreppssätt för att driva processerna framåt.

Vi söker dig som

 • har flera års erfarenhet av digital informationshantering inom bygg och anläggning eller liknande bransch
 • har teknisk högskoleutbildning alternativt annan utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
 • har några års erfarenhet av att arbeta strategiskt med informationshantering, metadatastyrning och implementering av digitala arbetssätt
 • har några års erfarenhet av en arbetsledande funktion
 • har mycket goda kunskaper i svenska och uttrycker dig obehindrat i både tal och skrift
 • har mycket goda kunskaper i engelska och uttrycker dig obehindrat i både tal och skrift

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av att ansvara för programmiljöerna Chaos och Sharepoint
 • har några års erfarenhet av att arbeta som uppdragsledare, projektledare, gruppledare, teknikansvarig eller motsvarande inom infrastrukturbranschen?
 • har erfarenhet av beställarrollen i ett byggprojekts olika skeden (planering, projektering, byggskede, överlämning och/eller förvaltning)

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2020-11-22


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp