VALT JOBB

Sektionschef


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Som sektionschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Som sektionschef på enheten operativ ledning och vägtrafikledning nord, vilken består av 54 medarbetare, ingår du i enhetens ledningsgrupp. Sektionen består av tio stycken regionala operativa ledare och sex stycken driftledare som arbetat ihop ganska länge samt är etablerade i sina arbetsuppgifter och konsten att leda. I sektionen har du verksamhets-, resultat-, personal- samt budgetansvar vilket inkluderar exempelvis medarbetar-och lönesamtal samt upprättande av verksamhetsmål för såväl individ som grupp. Som sektionschef arbetar du för att skapa en verksamhet som främjar samarbete, goda relationer, hög säkerhet, god hälsa och där arbetsmiljö är en del av vardagen. Vidare skall du etablera god samverkan med övriga Trafikverket. Som sektionschef skall du tillse att enhetens mål uppnås och överenskommelser efterlevs. Vidare skall du  utveckla vår verksamhet och arbeta med förändringsledning avseende exempelvis nya arbetssätt, rutiner samt kultur.

För att lyckas i rollen ser vi att du har en mycket god kommunikationsförmåga, du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren muntligt såväl som skriftligt. Du är relationsorienterad, tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Som sektionschef är du övertygande, har lätt för att föra fram din talan, vinna andras respekt, argumentera och bli lyssnad på. Du är samarbetsorienterad, anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning inom ledarskap i kombination med gedigen arbetslivserfarenhet att leda individer och grupper
  • har arbetslivserfarenhet att leda individer och grupper

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Svara på urvalsfrågorna när du söker tjänsten innan du ser över dina ansökningshandlingar.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade vecka 36.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Gävle

Trafikverket

Ansök senast 2020-08-17


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp