VALT JOBB

Sektionschef


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Som sektionschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Som sektionschef i Hallsberg har du personal-, verksamhet och budgetansvar för en av våra fyra sektioner inom tågtrafikledning och tågtrafikinformation. Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Rollen innebär att du är första linjens chef och har personalansvar för cirka 25 medarbetare som arbetar treskift, dygnet runt, året runt. I samråd med enhetschefen och övriga sektioner leder, styr och utvecklar du sektionens 24/7-verksamhet. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och företräder sektionen både internt och externt. 

Bland dina utmaningar finns att arbeta med gruppdynamik, sammanhållning och förändringsarbete i en arbetsgrupp som sällan har möjlighet att träffas i sin helhet. Rollen ställer höga krav på ett kund- och resultatorienterat arbetssätt, då verksamheten påverkar många människors vardag. I rollen ingår att tänka nytt och förbättra de befintliga arbetsprocesserna, samtidigt är du bekväm i att en stor del av dagen går åt till administrativa arbetsuppgifter.

Vi står inför stora förändringar inom verksamhetsområde Trafik både vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete. Som chef driver du tillsammans med medarbetarna förändringar både inom den egna sektionen och tillsammans med övriga verksamhetsområden inom Trafikverket.

 

Du är öppen och  prestigelös med ett synligt och coachande ledarskap samt leder kontinuerligt mot att förbättra verksamheten. Vidare har du lätt för att kunna se helheten och växla mellan olika perspektiv. Självklart bidrar du till ett positivt arbetsklimat. Befattningen förutsätter ett gott ledarskap i samklang med Trafikverkets värdegrund. Därför fäster vi stor vikt kring din förmåga kopplat till Trafikverkets ledarkriterier:

  • att bygga förtroende
  • att leverera resultat
  • att driva utveckling

Vi söker dig som

  • har en universitet- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) alternativt annan utbildning tillsammans med aktuell erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
  • har flerårig erfarenhet i närtid från chefs/ledarskapsbefattning där du haft personal-, budget och resultatansvar
  • har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • erfarenhet av att driva förändringsarbete

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Screeninglänkar kommer att skickas via mejl efter sista ansökningsdagen. Så håll utkik i din mejlkorg!

Intervjuer planeras att genomföras den 15 september. Om du har frågor om tjänsten går det bra att mejla till Linda Törnqvist på linda.tornqvist@trafikverket.se

Det förekommer resor i tjänsten.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Hallsberg

Trafikverket

Ansök senast 2020-08-20


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp