VALT JOBB

Sektionschef Systemförvaltning Övervakningssystem


Ansök här

Som Sektionschef Systemförvaltning Övervakningssystem  inom verksamhetsområde Information och kommunikationsteknik (IKT) på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Tycker du det är roligt att leda en verksamhet och stimuleras av att leverera och få människor att växa? Har du förmåga att bygga förtroende, leverera resultat och driva utveckling? Har du ett stort intresse för förändringsledning och tycker du om att arbeta framåtriktat tillsammans med andra? Då kanske du är vår nya chef ?

Som sektionschef har du leverans-, resultat-, budget- och personalansvar för din sektion och ska bidra till ett bra samarbete då leveransen är beroende av leveranser från andra delar av organisationen. Som chef har du en bred roll, du rör dig mellan att vara strategisk och operativ. För att klara resultatkraven för verksamheten så jobbar du förutsättningsskapande. Du inför arbetsmetoder som leder till förbättringar och effektivitet. Som sektionschef är du underställd enhetschefen och arbetar i enhetens ledningsgrupp.

Sektionens uppdrag är att ansvara för drift, förvaltning och utveckling av plattformarna som används för övervakning av it och telekom. Övervakningsplattformarna sin tur skapar förutsättningar för händelse- och incidenthantering av it-infrastruktur och it-lösningar. Sektionens främsta kunder är främst NOC och SOC men övriga avdelningar inom IKT använder sektionens plattformar direkt eller indirekt. Sektionen består av 15 st. anställda och 3 konsulter som finns i Borlänge, Stockholm, Gävle och Göteborg.

Resor ingår i tjänsten.

Vem är du? 

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Vi söker dig som har

  • universitets- eller högskoleexamen inom IT om minst 180 hp alternativt annan utbildning i kombination med flerårig erfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig.
  • flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef med budgetansvar, personalansvar och arbetsmiljöansvar
  • erfarenhet av IT-övervakningsverksamhet med 24/7 leverans (ex. NOC/SOC).
  • erfarenhet av IT/Telekom drift.
  • erfarenhet av att implementera förändringar/förbättringar/effektiviseringar i yrket.
  • erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och har kunskap som är relevanta för sektionens uppdrag enligt beskrivet ovan under Arbetsuppgifter.
  • flerårig arbetserfarenhet av systemutvecklingsprojekt och/eller av förvaltningsuppdrag.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Anställningen är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Placeringsort är i Borlänge och/eller Gävle.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och gör Sverige närmare med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2020-10-30


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp