VALT JOBB

Senior controller på analysenheten


Ansök här

Vill du arbeta som senior controller på analysenheten i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Den centrala funktionen Ekonomi och styrning har ett övergripande ansvar för ledningen och styrningen av Trafikverket. Här ingår bland annat planering och uppföljning av verksamheten, finansieringsfrågor, koncerngemensam redovisning, bokslut och fakturahantering. Vi ska säkerställa att Trafikverket har effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning samt god intern styrning och kontroll. Vi försörjer även Trafikverket med mark och lokaler samt ansvarar för att förvalta Trafikverkets byggnader, mark och perronger.

Trafikverket har nyligen skapat en analysenhet (Eca) inom den centrala funktionen Ekonomi och styrning, med uppgiften att ta fram ledningsinformation och utföra Trafikverksövergripande analyser av resultat och ekonomi.

Genom digitalisering vill vi öka vår analys av information och behöver samtidigt höja både kompetens och arbetssätt för att gå i takt med utvecklingen. Målsättningen är att skapa en sammanhållande funktion för ledningsinformation kopplat till Business Intelligence-frågor på koncernnivå. Nuvarande arbetssätt och system har använts under lång tid och kulturen som råder är rapporterande och systemen för analys bygger i stor utsträckning på manuell indata. Samtidigt är mängden data inom Trafikverket väldigt stor och ständigt växande vilket innebär att potentialen för datadrivna analyser är mycket stor.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • analysera och förstå verksamhetsområden och centrala funktioner, hur de arbetar och hur de bidrar till Trafikverkets resultat och de transportpolitiska målen
 • tillämpa nya tekniker och utveckla kreativa lösningar för att lösa analytiska problem, som att sammanföra och sammanställa stora volymer av data från olika och ofta åtskilda källor
 • visa god förståelse för det transportpolitiska området, tekniker och trender inom Business Intelligence området
 • koordinera och utveckla informations- och systemhantering för datadriven analys
 • presentera och visualisera analyser av Trafikverket som ger unik insikt i hur det går för Trafikverket

Vi söker dig som:

 • har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) inom ekonomi, statistik eller datavetenskap. Alternativt har du annan utbildning och relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig
 • har några års relevant arbetslivserfarenhet av att ta fram verksamhets- och/eller ekonomiska analyser
 • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du:

 • har erfarenhet av att leda och styra processer eller så har du arbetat med verksamhetsutveckling/verksamhetsstyrning i större organisation
 • har kunskap om avancerad Excel, avancerade analysverktyg inom exempelvis Business Intelligence eller AI.
 • har kunskaper om myndighetsstyrning i staten, transportpolitik samt ansvarsfördelning inom transportområdet
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska

Dina personliga egenskaper är viktiga och vi söker dig som är nyfiken och har en stark önskan att ständigt lära nytt. Rollen kräver att du har god problemlösningsförmåga och ser saker ur ett helhetsperspektiv. Du är strukturerad och har god analytisk förmåga. Du behöver både kunna arbeta självständigt och samarbeta med andra.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Vi finns på många orter i Sverige och är öppen för dialog kring placeringsort.

Intervjuer kommer att hållas i Solna i slutet av vecka 34 och i början av vecka 35.

Tester kan eventuellt förekomma som en del av denna rekryteringsprocess.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-11


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp