VALT JOBB

Specialist Avvattning


Ansök här

Vill du arbeta som Specialist inom VA-teknik och avvattning i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

I tjänsten som specialist inom avvattningsteknik hanterar du väg- och järnvägsanläggningens avvattning samt påverkan på omgivningen avseende vattenflöden, vattennivåer och föroreningstransport via vatten. Du är ett stöd till projektledaren vid genomförande av investeringsprojekt samt medverkar till att erfarenheter förs vidare i verksamheten. Du arbetar oftast i nära samarbete med kollegor inom närliggande och andra teknikområden. Du deltar i olika typer av projekt, från plan- till byggskedet där framtagande av förfrågningsunderlag och leveranskontroller av tekniska beskrivningar och andra projekthandlingar är en central del.

Tjänsten innebär ibland att du även samordnar närliggande teknikområden och då jobbar närmare projektledningen. Som specialist har du möjlighet att medverka i arbetet med att utveckla regelverk, tekniska utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt, standardisering, omvärldsbevakning samt att företräda Trafikverket i relevanta branschorganisationer såväl nationellt som internationellt. Du har möjlighet till fördjupning inom intressanta områden såsom hållbar dagvattenhantering, klimatanpassning, dagvattenrening, yt- och grundvattenskydd, dagvattenjuridik, markavvattning, LCC-bedömning, material- eller beskrivningsteknik.

Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Vi söker dig som

  • har civilingenjörsutbildning inom väg och vatten eller samhällsbyggnad
  • har några års erfarenhet inom området avvattning från infrastrukturprojekt där du arbetat med och har god kunskap om projektering och avvattningsteknikens grunder
  • har god kunskap om gällande ramverk och regelverk inom ämnesområdet
  • har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
  • har körkort för personbil

 

Vi söker dig som har förmågan att se helhet utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik och ekonomi. Tjänsten kräver även en god analytisk förmåga, att du är självgående, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-09-13


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp