VALT JOBB

Specialist avvattning Norrbotniabanan


Ansök här

Som Teknisk specialist avvattning på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.
 

Inom Stora Projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt, projekt såsom Norrbotniabanan, Förbifart Stockholm och Ostlänken. Du kommer ingå i en regional och nationell sektionsgrupp som stöttar varandra i projekten och utbyter erfarenheter. Vi arbetar med att initiera och driva utveckling, samt bevaka Trafikverkets intressen i samband med övrig stadsplanering.

I tjänsten som avvattningsspecialist är du ett stöd till projektledaren vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt samt medverkar till att erfarenheter förs vidare i verksamheten. Som specialist har du ett nära samarbete med kollegor inom både närliggande och andra teknikområden, samt samarbete med de projekterande konsulterna. Du deltar i olika typer av investeringsprojekt, från plan- till byggskedet där framtagande av förfrågningsunderlag och leveranskontroller av tekniska beskrivningar och andra projekthandlingar är en central del.

Som specialist inom avvattningsteknik hanterar du väg- och järnvägsanläggningens avvattning samt påverkan på omgivningen avseende vattenflöden, vattennivåer och föroreningstransport via vatten. Dessutom kommer du att vara med och hantera utformning av va-system gentemot andra aktörer, exempelvis va-huvudmän.

Vidare har du möjlighet att medverka i arbetet med tekniska utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt, standardisering, omvärldsbevakning samt att företräda Trafikverket.

Norrbotniabanan
Ett av projekten inom verksamhetsområdet är Norrbotniabanan. Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Vi arbetar just oss nu i alla skeden, planering, projektering och byggnation. På sträckan planeras en lång bergtunnel samt flertalet bergskärningar.

Placeringsort: Umeå eller Luleå.
 

Vi söker dig som

  • har civilingenjörsexamen inom väg- och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig.
  • har flerårig relevant erfarenhet inom området avvattning från infrastrukturprojekt där du arbetat med och har god kunskap om projektering och avvattningsteknikens grunder.
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har god kunskap om gällande regelverk och ramverk inom ämnesområdet.
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska.

Som person har du förmåga att se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik och ekonomi. Tjänsten kräver även en god analytisk förmåga, att du är självgående och har lätt för att samarbeta.
 

Intervjuer är preliminärt planerade till den 10 mars  i Luleå.
Webbaserade tester kan komma att bli aktuellt i den här rekryteringen.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2020-03-03


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp