VALT JOBB

Specialist datasamordning


Ansök här

Som specialist datasamordning på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Nu har vi behov av specialist inom datasamordning till Norrbotniabanan.
 

Inom enheten digital projekthantering hanteras strukturerad och sökbar information, tydliga arbetssätt samt kvalitetssäkring av data och handlingar. Digital projekthantering följer hela byggprocessen från planering till avslut och överlämning till förvaltning.

I rollen kommer du, tillsammans med andra kollegor, att arbeta som stöd i våra stora investeringsprojekt. Du säkerställer att information från konsulter och entreprenörer levereras så att de passar Trafikverkets olika förvaltningssystem och att informationen är möjlig att återanvända.

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna den digitala informationshanteringen. Din roll är som sakkunnig och sammanhållande gällande arbetssätt för informationsinsamling, informationsdelning, informationsåtkomst och säker informationshantering. Du säkerställer också att gällande arbetsmetodik och befintliga arbetssätt utvecklas, förankras och används. Som datasamordnare ingår det även att informera och utbilda i arbetssätt och krav. Vidare medverkar du vid kravställning och uppföljning av leveranser.

Du kommer även att ingå i ett kompetensnätverk och delta i utveckling av vår informationshantering, implementering av nya arbetssätt och erfarenhetsutbyte mellan Trafikverkets stora investeringsprojekt. 
 

Arbetet kräver en god kommunikationsförmåga för att kunna förmedlar budskap till mottagare på ett lätt och enkelt sätt. Du behöver också kunna ta eget ansvar och vara självgående och drivande i din roll. Rollen innebär mycket kontakter, både internt och externt, så det är viktigt att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga.

Vi söker dig som

  • har universitets-/högskoleexamen eller YH-examen inom till exempel samhällsbyggnad, anläggning eller motsvarande samt erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig aktuell erfarenhet av att hantera data och information digitalt i projekt, datasamordning eller informationssamordning
  • har erfarenhet av att arbeta i dokumenthanteringssystem som tex SharePoint, ProjectWise eller signalsystem järnväg
  • har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift,
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av anläggningsbranschen (järnväg eller väg) och/eller stor organisation
  • har erfarenhet att ta fram och implementera krav och riktlinjer för dokumenthantering
  • har erfarenhet av att arbeta med regelverk och kravdokument
     

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-EW1

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2020-11-24


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp