VALT JOBB

Specialist Elkraft


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som Specialist Elkraftssystem i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla.

Vill du vara med och utveckla ett av Sveriges största och mest avancerade elkraftsystem?

Enheten Elkraft är en nationell enhet med fyra sektioner och består av ett 60-tal medarbetare med specialistkompetens för kraftsystem, komponenter, elmiljö och elsäkerhet inom Trafikverkets kraftförsörjning.

Vi står inför många spännande utmaningar med ett stort behov av förstärkning och förnyelse av Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar. Vi behöver även nya lösningar och system för framtidens infrastruktur, till exempel för höghastighetsjärnvägen och elvägar.

Du kommer att tillhöra sektionen System och i din roll som specialist hos oss kommer du att arbeta med kraftsystemfrågor i allmänhet samt även specifikt med simuleringsverktyg och modellering av elnät.

Du kommer att leda utredningar tillsammans med andra specialister och konsulter varför det är viktigt att du har en förmåga till att ha en helhetssyn på hela kraftsystemet ur ett både tekniskt och ekonomiskt perspektiv och vana att driva utredningar utifrån en tidsplan och budget.

Tänkbara arbetsuppgifter i din roll som specialist hos oss är:

 • Genomföra elkraftsystemutredningar och analyser, t.ex. inom Höghastighetsjärnväg
 • Ansvara för och/eller arbeta med elkraftsystemfrågor

Rollen kan innebära deltagande i eller ledning av såväl interna som externa arbetsgrupper samt ibland platsbesök runt om i landet på våra anläggningar vilket innebär att tjänsteresor förekommer såväl inom Sverige som i Europa.

Järnvägens kraftförsörjningssystem, som täcker hela landet, har ett stort och till många delar unikt teknikinnehåll då tågdriften sker via ett 15 kV 16,7 Hz system matat av våra egna omformarstationer. Inte minst inom området kraftsystemsimulering erbjuder detta system många intressanta och utmanande arbetsuppgifter, bland annat genom att våra laster (tågen) ständigt är i rörelse i systemet. Utöver banmatningen via kontaktledningen driver vi även ett större 132 kV 16,7 Hz tvåfasigt nät för att fördela kraften över större områden samt ett landsomfattande 50 Hz hjälpkraftnät.

Vill du veta mer om hur vårt elkraftsystem är uppbyggt så kan du följa länken nedan:

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/anlaggningsteknik/Elkraftsystemet/

Vi söker dig som

 • har civilingenjörsexamen inom teknikområdet elkraft. Alternativt har du annan högskoleutbildning i kombination med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
 • har mångårig erfarenhet av elkraftsystem och god förståelse för hur olika elkraftsystem uppför sig i normal och störd drift
 • har flerårig erfarenhet av elkraftsystemanalys
 • har erfarenhet av att leda utredningsarbete
 • har erfarenhet från arbete med verktyg som tex uPAS, Simpow, PSCAD, Matlab, PowerFactory eller liknande
 • uttrycker dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska och är van att skriva tekniska rapporter och underlag

Det är meriterande om du

 • har kunskap om elektriska resonansfenomen och övertoner i banmatningsnät eller andra högspänningsnät
 • har erfarenhet av att genomföra kraftsystemutredningar, både enskilt och i grupp
 • har erfarenhet av järnvägsverksamhet
 • har erfarenhet av banmatningssystem
 • har erfarenhet av arbete med nätplanering och LCC kalkylering för alternativvalsstudier etc.

Som person förväntar vi oss att du är analytisk, att du är drivande samt att du har en god problemlösningsförmåga. Då arbetet innebär mycket kontakter är det också viktigt att du har lätt för att samarbeta och är bra på att kommunicera.

 

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuort: Göteborg och Solna 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Vi ser fram emot din ansökan! 

Gävle

Trafikverket

Ansök senast 2019-09-12


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp