VALT JOBB

Specialist Elsäkerhet


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som  elsäkerhetsspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Nu behöver vi stärka upp med ytterligare kompetens eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi behöver få bättre kännedom om vår anläggning utifrån elsäkerhetsperspektiv.

Som specialist inom elsäkerhet kommer du i ett nära samarbete med dina kollegor arbeta med tex att:

 • ge expertkunskap inom elsäkerhet
 • förvalta och utveckla regelverk inom elsäkerhet
 • styra anläggningsutformning och arbetssätt för en elsäker arbetsmiljö
 • ge stöd, uppföljning och analys av arbetsplatskontroller med bäring på elsäkerhet
 • följa upp elolycksfall och tillbud till elolycksfall på aggregerad nivå

Du kommer att leda utbildningstillfällen inom elsäkerhet, vilket också innebär att sätta samman hela programmet. Du kommer ha en av nyckelrollerna att hålla i interna och externa nätverk. Det ingår också i dina arbetsuppgifter att hålla i föredrag för det interna och externa elsäkerhetsnätverket.

Vem är du?

Du är drivande och har engagemanget som krävs för att sprida och utveckla elsäkerhetsarbetet i organisationen. Du är tydlig, noggrann och systematisk samtidigt som du tar beslut, ser till helheten och vågar ifrågasätta. Du är duktig på att samarbeta samt kommunicera och talar gärna inför folk och håller i presentationer.

Vi söker dig som

 • har utbildning inom elkraft eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har erfarenhet av praktiskt arbete i elkraftanläggningar
 • har erfarenhet av elsäkerhetsarbete
 • har förvaltat och utveckla regelverk inom elsäkerhet och därigenom fått goda kunskaper om lagar, regelverk och standarder inom elsäkerhetsområdet
 • har körkort för personbil
 • du uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska språket
 • har god läsförståelse i engelska

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet från arbete med väg- eller järnvägsanläggning?
 • har erfarenhet av att skriva och förvalta regelverk och/eller andra typer av styrande dokument

Enheten Elkraft är en nationell enhet med tre sektioner och består av ett 60-tal medarbetare med specialistkompetens för kraftsystem, komponenter, elmiljö och elsäkerhet inom Trafikverkets kraftförsörjning.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

För att få en så rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess använder vi oss utav urvalstester i denna rekrytering. Om du går vidare till nästa steg kommer urvalstester att skickas till din mail under vecka 15 och därför ber vi dig hålla koll på din mail. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2020-04-03


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp