VALT JOBB

Specialist VA/avvattning


Ansök här

Som specialist inom VA/avvattning på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

 

Tjänsten är placerad inom verksamhetsområde Stora projekt, teknik och miljö i Göteborg. Den närmsta arbetsgruppen består av specialister inom flera olika ämnesområden som tillsammans stöttar projekten med sina specialistkunskaper. Som specialist inom VA kommer du att stötta våra Stora projekt inom frågor som berör VA, avvattning och översvämningssäkring. Du kommer att arbeta tillsammans med både specialister inom andra ämnesområden på Trafikverket samt med projektörer och entreprenörer i projekten. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande beroende på i vilket skede projekten befinner sig och omfattar i stora drag nedanstående punkter:

  • Arbeta med specialiststöd för avvattning, översvämningssäkring och VA-teknik vid delprojektens projektering, kontroll och provning samt kommande byggnation och driftsättning.

  • Samordna och styra delprojektens detaljprojektering av översvämningssäkring, avvattning och genomgående VA tekniska system, genom medverkan på projekteringsmöten samt framtagande av konstruktionsstyrande- och byggstyrande underlag

  • Hantera dispens- och avstegsansökningar mot gällande regelverk och Trafikverkets centrala förvaltningar

  • Säkerställa samt initiera att anläggningsspecifika krav hålls uppdaterade i databasen Doors och verifieras i detaljprojektering och byggskedet.

 

Som specialist arbetar du med styrning, utveckling och stöd. Huvuddelen av arbetet ligger i att stötta projekten inom ditt teknikområde. Du kommer att arbeta i en utvecklande projektmiljö tillsammans med många kompetenta kollegor. Vi arbetar med succesiv uppföljning i samverkan med konsulter och entreprenörer och din uppgift är att ge dem rätt förutsättningar för sina leveranser.

Du kommer att bidra till vårt arbete med att förbättra styrande och stödjande dokument och vi ger dig en fantastisk möjlighet att påverka och driva forskning och utveckling inom ditt område - som enbart kan erbjudas här hos oss på Trafikverket.

Vem är du? 

- har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

- är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.

- har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela Trafikverket och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

- har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till den du pratar med.Vem är 

 

Vi söker dig som

  • har civilingenjör från väg-och vattenbyggnad alternativt högskoleutbildning med inriktning mot VA teknik alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom mångårig erfarenhet.

  • har arbetat flera år med projektering av VA-installationer i större anläggningar.

  • har erfarenhet av Auto CAD Civil 3 D projektering av VA och övriga externa ledningstyper

 

Det är meriterande om du:

  • har stor erfarenhet av gällande regelverk, AMA, normer och föreskrifter samt Trafikverkets styrande dokument inom avvattning.

  • har erfarenhet av att arbeta med avvattning och VA i komplexa infrastrukturprojekt

  • har erfarenhet av dokumenthanteringssystemen SharePoint och Projectwise

 

 

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Webbaserade tester kan komma att bli aktuellt i den här rekryteringen.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Vi ser fram emot din ansökan!

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2020-05-26


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp