VALT JOBB

Strategisk Samordnare Bro Stockholm


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som Strategisk samordnare är du tillgångsförvaltare för byggnadsverk (broar och andra byggnadsverkskonstruktioner) inom Stockholm och Gotland. Här är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Som tillgångsförvaltare för byggnadsverk ansvarar du för att samtliga byggnadsverk utmed det statliga vägnätet i Region Stockholm inklusive Gotland har väl genomarbetade åtgärdsstrategier och att dessa finns registrerade i tillhörande managementsystem. Utifrån transportpolitiska mål, nationell plan och övriga strategier omsätter du detta i en samordnad och prioriterad nationell underhållsplan för byggnadsverk.

Arbetet utförs i nära samarbete med projektledare och underhållsplanerare på våra underhållsdistrikt, som är de som genomför byggnadsverksåtgärder under olika entreprenadformer. Inom ditt geografiska område svarar du för att internt beställa och följa upp byggnadsverksåtgärder utförda av våra distrikt samt delta vid mottagande av nya eller förändrade byggnadsverk. Arbetet utförs huvudsakligen i vårt managementsystem BaTMan.

I tjänsten ingår även att tillsammans med andra delar av verksamheten och externa användare fånga behov av utveckling och förbättring av system och arbetssätt. Som en del i förvaltningen av våra arbetssätt bidrar du till att vi tillämpar gemensamma rutiner och arbetar på ett enhetligt sätt över hela landet.

Arbetsuppgifter av administrativ karaktär som förekommer är bland annat upprättande av skriftliga rapporter, konsekvensbeskrivningar, verksamhetsplanering och budgetarbete. Du kommer även ansvara för vissa bärighetsutredningar.

Vem är du?

Arbetet innebär mycket externa och interna kontakter vilket ställer krav på en mycket god samarbetsförmåga. Du kommer att vara sammankallande och drivande i olika sammanhang och arbeten som kräver att du har goda ledaregenskaper. Arbetet kräver också att du är strukturerad och självgående i dina arbetsuppgifter samt uttrycker dig väl i svenska och engelska i tal och skrift. 

Vi söker dig som har:

  • högskoleutbildning, minst 180 hp, med inriktning mot bygg och anläggning alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • flerårig erfarenhet från arbete med förvaltning av byggnadsverk inom bro- och tunnelområdet och därmed arbetat med managementsystemet BaTMan.
  • flerårig erfarenhet av att arbeta som uppdragsledare, projektledare eller liknande.
  • flerårig erfarenhet av att arbeta som beställare, teknisk konsult eller entreprenör i anläggningsbranschen och därmed förvärvat god kunskap inom AB, ABT och ABK.
  • körkort för personbil

Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomföra huvudinspektioner av broar enligt BaTMan:s metodik.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

I denna tjänst är det aktuellt med placeringsort i Solna. 

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Lars nås för frågor om tjänsten efter den 12 augusti.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-08-19


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp