VALT JOBB

Teknikingenjör Trafiksäkerhet


Ansök här

Som  teknikingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

ERTMS är ett av Trafikverkets största investeringsprogram och syftar till att införa trafikstyrningssystemet ERTMS i Sverige. Det arbetet består av att både färdigutveckla ERTMS-systemen och att därefter införa dessa på den svenska järnvägen.

Som Teknikingenjör Trafiksäkerhet kommer du att arbeta som stöd till projektledare och specialister i programmet. Programmets omfattning och komplexitet medför en stor variation av spännande arbetsuppgifter som utformas utifrån dina kompetenser och programmets behov. Några exempel på arbetsuppgifter är:

 • Sammanhålla och förvalta hazardloggar och andra risklistor
 • Samordna genomförandet av riskanalyser
 • Hantera bestämmelser, föreskrifter, normer samt uppdatering och framtagande av tekniska dokument, standarder, krav, etc.
 • Genomföra mindre tekniska utredningar
 • Agera förebyggande och kontrollerande med uppföljning av efterlevnad av regler och rutiner, dels enligt CENELEC EN50126, EN50128 och EN50129, men även enligt CSM-RA-förordningen, TSD och övriga lagar, standarder och normer

Som Teknikingenjör inom Trafiksäkerhet har du omfattande kontakter med både interna och externa parter. Därför gäller det att du har god samarbetsförmåga samt innehar personlig integritet. Du driver ditt arbete framåt och är därför självgående och resultatorienterad. För att lyckas i den här rollen behöver du ha en god problemlösningsförmåga och du trivs med att arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt.

Vi söker dig som

 • har civilingenjörsexamen med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har aktuell erfarenhet av arbete med datorbaserade signalsystem för tågtrafik eller motsvarande system som vi bedömer har liknande komplexitet
 • har aktuell erfarenhet av tillämpning av standarder/förordningar för trafiksäkerhet inom järnväg som CENELEC EN5012X, CSM-RA och TSD
 • har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av att samordna riskanalyser samt ta fram och presentera förslag på hantering av risker
 • har erfarenhet av att arbeta med tekniska stödsystem för riskhantering och dokumenthantering som t ex CCM och Doors NG
 • har aktuell erfarenhet av arbete med signalsystemet ERTMS

Placeringsort är Solna.

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet. Dessa skickas ut via mail efter sista ansökningsdagen.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-05-28


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp