VALT JOBB

Teknisk specialist inom signal till ERTMS


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som Teknisk specialist inom signal/ERTMS hos oss på verksamhetsområde Underhåll?

Vi utvecklar framtidens infrastruktur för Sveriges järnvägar. Nu söker vi dig som vill arbeta i ett spännande område som ständigt utvecklas - signalteknik!

Varje dag transporteras tusentals resenärer, tåg och flera tusen ton gods på våra järnvägar. Vår vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt och för att vi ska lyckas med detta behövs välfungerande transportnätverk och signalsystem. Ett signalsystem är ett säkerhetssystem som med teknikens hjälp, i grunden har till uppgift att förhindra att järnvägsfordon spårar ur i växlar eller kolliderar med varandra eller med vägfordon. Det är också helt nödvändigt för att kunna framföra tåg i höga hastigheter och med tät tågföljd.

Vill du vara med på vår resa? Trafikverket ansvarar för att utveckla och förvalta den svenska järnvägsanläggningen som är allt ifrån över 50 år gammal till toppmodern. Just nu sker en digitalisering och ett teknikskifte som gör att vi behöver tänka om och utveckla nytt, ett arbete som kommer att pågå i minst 30 år framöver. Vi utvecklar en ny generations järnväg med nytt digitaliserat signalsystem för Europa, en ny höghastighetsjärnväg och ett nytt nationellt trafikledningssystem. Samtidigt arbetar vi för att underhålla och öka kapaciteten för befintlig anläggning.

Med ny teknik och ny information ställs vi inför nya utmaningar som gör att vi nu behöver anställa nya pålitliga, engagerade och modiga medarbetare. Vi erbjuder en möjlighet att utvecklas tillsammans med våra övriga medarbetare i ett område med många karriärvägar och internationella möjligheter. Vi vill att du ska nå din fulla potential och uppnå dina personliga ambitioner. Vi sätter därför tillsammans upp en plan för din framtid hos oss.

Tycker du om problemlösning och tekniska diskussioner? Då är signalteknik området för dig. Så här säger en av våra medarbetare om arbetet: "Jag får vara med och hitta lösningar för hur framtidens järnväg ska fungera och se ut. Jag har jobbat med signalteknik i över 20 år - ändå känner jag att det finns mer att lära!".

Som medarbetare inom området signalteknik arbetar du med frågor som ligger nära hjärtat i Trafikverkets verksamhet, nämligen utveckling och förvaltning av järnvägarnas signalteknik. Vi arbetar nära våra leverantörer, aktörer och kunder. Vi designar processer och arbetssätt, planerar och styr, bestämmer funktion och specificerar, beställer och följer upp vårt arbete både internt och externt. Vi har ett livscykelperspektiv och arbetar alltid för att hitta bra, hållbara och säkra lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Signalteknik är ett stort område som hela tiden förändras. Därför finns det många områden att arbeta och utvecklas inom. Oavsett vad du jobbar med är du en del av ett större sammanhang och bidrar till att utveckla Sveriges och Europas infrastruktur.

Sverige har beslutat att succesivt införa det nya europeiska signalsystemet ERTMS på hela Trafikverkets järnvägsnät. Botniabanan, Ådalsbanan, Västerdalsbanan och Haparandabanan har redan utrustats med ERTMS. Fler banor står på tur, bl. a. Malmbanan och Södra stambanan, liksom olika uppgraderingar och förbättrade versioner på de befintliga. Allt detta tas efterhand över från ERTMS-projektet till Underhåll för förvaltning. Det är här du kommer in i bilden. Och dina arbetsuppgifter blir bl. a.

 • Medverka vid framtagning av nya ERTMS-system och anläggningar
 • Arbeta med regelverk och signaleringsprinciper för ERTMS
 • Medverka som specialist vid mottagning av ERTMS-system
 • Förvalta och förmedla kunskap om ERTMS och se till att det finns support, dokumentation, reservdelar mm.
 • Bevaka utvecklingen inom ERTMS och samverka med såväl interna som externa samarbetspartner i Sverige och internationellt.
 • Även andra arbetsuppgifter inom signalteknik, såsom utveckling av nya komponenter och system samt Teknisk säkerhetsstyrning, kan bli aktuella.

Vi söker dig som har en vilja att utvecklas inom det signaltekniska området. Du som inte har branscherfarenhet kommer att, utifrån din erfarenhet och kompetens, få introduktion, internutbildning och erfarna handledare.

Tjänsten kan innebära en del resor men många möten klarar vi av via Skype.

 

 

Vi söker dig som

 • har universitets eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom teknik eller annan relevant utbildning som tillsammans med din erfarenhet bedöms som likvärdig
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
 • har körkort för personbil
 • har svenskt medborgarskap.

Det är meriterande om du 

 • har kunskap och erfarenheter av signalsystem för järnväg och speciellt inom ERTMS
 • har erfarenhet av projektering, standardisering, regelverk och kravskrivning.

 

Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har också god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Tjänsten kräver att du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och kan agerar därefter.

Det är viktigt att du har en god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Likaså har du god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

 

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Rollen kräver god syn och normalt färgseende och därför behöver du genomföra hälsoundersökning med godkänt resultat.

Tester kan förekomma som en del i denna rekryteringsprocess.

Orter: Malmö, Solna, Borlänge, Gävle, Luleå, Kristianstad. Även andra placeringsorter där vi har region- eller lokalkontor kan komma ifråga efter särskild bedömning.

Intervjuer kommer att hållas i Malmö.

 

Vi utvecklar samhället - vill du utvecklas med oss?

Trafikverket är en stor och modern arbetsgivare som finns på många orter i Sverige. Vi är samhällsutvecklare och leder några av Sveriges största infrastrukturprojekt. Vi har ett livscykeltänk i allt vi tar oss an och har hållbarhet i fokus. Vi är övertygade om att vi utvecklas när våra medarbetare är engagerade & mår bra. Därför uppmanar vi till utveckling och intern rörlighet samtidigt som vi jobbar för att skapa balans mellan arbete och fritid.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-09-22


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp