VALT JOBB

Teknisk Specialist Lågspänning


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som Teknisk Specialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Sektionen lågspänning består av ett femtontal medarbetare och är en av fyra sektioner inom enheten Elkraft. På enheten jobbar vi nationellt med ett team bestående av specialister med en bred och djup kompetens inom kraftförsörjningssystem, komponenter, elmiljö samt elsäkerhet. Sektion lågspänning jobbar med lågspänningsanläggningar, belysning samt kraft till järnvägens och ITs infrastruktur. Vi söker nu en teknisk specialist inom lågspänning.

Som Teknisk specialist inom lågspänning kommer du ha möjlighet att påverka järnvägens tekniska utformning. Du kommer vara med och utveckla infrastrukturen samt stötta organisationen för att lösa problem på så väl kort som lång sikt. Som Teknisk specialist har du ett helhetsansvar inom ditt område. Samarbete med flera delar av Trafikverkets organisation är en förutsättning för att skapa förståelse för behov , tekniska krav och eventuella begränsningar. 

Du kommer att arbeta som specialiststöd i Trafikverkets olika investerings- och underhållsprojekt. Som Teknisk Specialist inom Lågspänning ansvarar du för:

 • Skriva och förvalta tekniska regelverk inom lågspänningsområdet
 • Framtagande och uppföljning av tekniskt godkända lågspänningsartiklar så som exempelvis material kopplat till växel- och tågvärmeanläggningar, transformatorer, UPS och batterier
 • Tekniskt stöd till inköp vid kravställning inför upphandling
 • Tekniskt stöd till underhållsverksamheten i form av problemlösning och felanalys
 • Tekniskt stöd till investeringsverksamheten i form av materielbehov samt tolkning och utveckling av tekniska regelverk.
 • Omvärldsbevakning av bland annat teknikutveckling och utföranden
 • FOI

Hos oss kan du få möjlighet att arbeta inom internationella samarbeten så som exempelvis framtagning av Europastandarder. Det finns också stora möjligheter att utvecklas inom olika delar av lågspänningsorådet

Vem är du?

Oavsett din bakgrund har du ett starkt tekniskt intresse. Du har intresse för att arbeta med så väl teori som praktik på både komponent- och systemnivå. I samarbeten är du fokuserad på det gemensamma målet och hittar lösningar som passar alla. Din goda kommunikationsförmåga innebär att du är lyhörd och anpassar dig till mottagare då det behövs, och förmedlar budskap på ett enkelt sätt. Du tar initiativ när det behövs och trivs i en självständig roll där du där du tar ansvar och driver dina frågor framåt. Vidare strukturerar du ditt arbete effektivt och är noggrann i ditt tillvägagångssätt.

Vi söker dig som

 • har avslutad gymnasieutbildning med inriktning elteknik, alternativt har du annan utbildning inom elkraft/elektroteknik i kombination med erfarenhet från elkraftområdet som vi sammantaget bedömer likvärdig
 • har flerårig erfarenhet från att ha arbetat som elektriker, eller ingenjör, inom ett för tjänsten relevant område
 • har har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika system
 • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

 • har kunskaper inom järnvägsel, CAD, skriva regelverk, teknisk kravställning till upphandlingar
 • har arbetat med/inom underhållsverksamhet, felavhjälpning, reservkraft (dieselaggregat, UPS, batterier), transformatorer, lågspänningsnät, växelvärme, järnvägsel, regelverk

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Tjänsten innefattar resor både inom Sverige och internationellt. 

Placeringsort: Borlänge, Gävle, Solna, Västerås

Intervjuort: Västerås alt Skype

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2020-10-28


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp