VALT JOBB

Trafikverkets Underhållsdirektör söker biträdande chef för strategiska ledningsuppdrag


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som biträdande verksamhetsområdeschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och näringsliv i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Inom Underhåll ansvarar vi tillsammans, för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om.

Som chef hos oss har du ett meningsfullt och spännande uppdrag. Du bidrar till samhällsnyttan och är med och utvecklar infrastrukturen i Sverige. Som chef hos oss bidrar du till Trafikverkets gemensamma vision - att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Uppdraget för verksamhetsområde Underhåll är brett och omväxlande. Vi förvaltar och utvecklar väg- och järnvägssystemet - det gör verksamhetsområdet alldeles unikt. Komplexiteten i uppdragen varierar vilket ger dig goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för erfarenhetsutbyten.

Vi söker nu en biträdande verksamhetsområdeschef med förmåga och vilja att leda och vidareutveckla en nationell verksamhet med viktigt regionalt sammanhang som är tekniskt komplex och samtidigt tillgänglig för alla.

I ditt uppdrag ingår även att vara ställföreträdande verksamhetsområdeschef vid behov. Totalt arbetar omkring 1400 personer i verksamhetsområdet på ca 25 orter i landet. Du ingår i Underhålls ledningsgrupp som består av verksamhetsområdeschef, biträdande verksamhetsområdeschef och avdelningschefer.

Välkommen att söka jobb hos oss på verksamhetsområde Underhåll!

Som biträdande verksamhetsområdeschef kliver du in i en betydande ledarroll på strategisk nivå. Med stort ansvar, engagemang och helhetssyn tar du dig an uppdraget att tillsammans med verksamhetsområdeschef och ledning samordna och leda verksamheten utifrån verksamhetsområdets övergripande mål till realiserade strategier och uppnådda resultat.

Du ska särskilt fokusera på att Underhåll har ett tydligt och sammanhållet arbetssätt för prioritering och effektivitet i syfte att säkra högsta möjliga samhällsnytta inom befintliga finansiella ramar. Du initierar och följer på strategisk nivå upp kompetens-, organisations- och processutveckling som förutsättningsskapare för goda resultat för kunder och uppdragsgivare

I din roll finns även ett utpekat ansvarar för att driva övergripande utvecklingsarbete som stärker vår långsiktiga kompetensförsörjning och förmåga i såväl beställar- som förvaltarrollen.

Vi befinner oss i början av en digital transformation och du får ansvaret att påverka och följa upp verksamhetsutvecklande initiativ på samlad nivå.

Vi söker dig som har god erfarenhet av uppdrag på strategisk ledningsgruppsnivå och att leda och samordna andra chefer. Du är van att leda komplexa uppdrag och har erfarenhet av att driva transformationsprocesser i stora organisationer samt god förståelse för samhällsutveckling.

Du har förmåga att aktivt leda förändringsprocesser och har goda erfarenheter av ledarskap i en nationellt sammanhållen verksamhet. Du är en kommunikativ ledare med stor förmåga att samarbeta och samverka med olika målgrupper och intressenter.

Du har relevant och slutförd akademisk utbildning alternativt annan utbildning tillsammans med betydelsefull erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Som chef i Trafikverket drivs du av att leverera resultat, bygga förtroende samt att driva utveckling. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar.

Meriterande

Erfarenhet av att arbeta inom komplexa branscher såsom exempelvis teknikindustrin, bygg-, anläggnings eller annan infrastrukturbransch samt erfarenhet från arbete med internationella relationer och digital transformering.

Trafikverket är en statlig myndighet med 9000 anställda. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Placeringsort är Borlänge, Solna, Göteborg, Gävle, Eskilstuna eller Västerås.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast 13 mars. Du gör din ansökan via Trafikverkets hemsida.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Handlingar som inkommer till en statlig myndighet blir en offentlig handling. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

I den här rekryteringen samarbetar Trafikverket med SOURCE. Vid frågor eller en intresseanmälan är du välkommen att kontakta SOURCE konsulter Erik Asp, 073-352 34 81, erik.asp@source.executive.se eller Linda Bellis, 070-783 96 00, linda.bellis@source-executive.se.

 

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2020-08-30


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp