VALT JOBB

Utredare Miljö - Kultur- och naturmiljö


Ansök här

Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Miljöenheten på verksamhetsområde Planering söker en utredare Miljö inom kultur- och naturmiljöområdet med fokus på kulturmiljö. Du kommer ingå i vårt team som arbetar med landskapsanpassning av infrastrukturen och kommer att samarbeta med närliggande områden inom miljö, arkitektur och social hållbarhet.

Som utredare kommer du arbeta med metodutveckling och framtagande av underlag till riktade miljöåtgärder inom kulturmiljöområdet. Du kommer ta fram kunskapsunderlag, bevaka lagstiftning och svara på remisser inom området. Att granska vetenskapliga rapporter och andra underlag ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer delta i externa forum och i Trafikverkets interna kompetensnätverk, med syfte att inhämta och sprida kunskap samt utveckla forskningsuppslag.

Miljöenheten är en expertenhet och i arbetsuppgifterna ingår att bistå med expertstöd internt och externt inom kulturmiljöområdet. Att ta fram vägledning, informera och kommunicera är en viktig del av arbetet med att ge expertstöd.

 

Vi söker dig som

  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
  • har högskole- eller universitetsutbildning om minst 240p inom samhällsplanering eller humaniora.
  • har erfarenhet av arbete inom kultur- och naturmiljöområdet, specifikt förvaltning och utveckling av kulturmiljöer.
  • har erfarenhet av att leda utrednings- och analysarbeten i syfte att åstadkomma systematiska förbättringar.
  • har god kunskap om gällande kulturmiljölagstiftning samt målen för Agenda 2030 och Sveriges miljökvalitetsmål som berör området.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av tvärdisciplinära samarbeten.
  • har erfarenhet av myndighetssamverkan inom kulturmiljöområdet.
  • har erfarenhet av arbete med transportinfrastrukturens kulturarv

Som person är du strukturerad och analytisk med förmåga att se helheten i komplexa frågeställningar. Du är leveransfokuserad och trivs i teamwork och med att ha en stödjande roll. Du kan kommunicera med en god pedagogisk förmåga.

I denna rekrytering kan urvalstest och arbetsprov komma att appliceras.

Placeringsort: Borlänge

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2020-07-09


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp