VALT JOBB

Utredare Miljö - med inriktning Livscykelanalys och cirkulära resursflöden


Ansök här

Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Miljöenheten på verksamhetsområde Planering söker dig som vill ingå i vårt team som bland annat förvaltar och utvecklar Trafikverkets Klimatkalkylmodell och beräkningsmetodik för infrastrukturens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Klimatkalkylmodellen används i Trafikverkets klimatkrav för klimatneutralitet till år 2045. Genom att analysera och kravställa ur ett livscykelperspektiv bidrar vi till hållbara och cirkulära resursflöden. Som utredare kommer du bidra med framtagande av underlag, utveckla beräkningsmetodik och granska Miljövarudeklarationer. Att granska vetenskapliga rapporter och andra underlag ingår också i arbetsuppgifterna. Du kommer delta i branschsamverkan och i Trafikverkets interna kompetensnätverk för att inhämta och sprida kunskap. Miljöenheten är en expertenhet och i arbetsuppgifterna ingår att bistå med expertstöd internt och externt. Att ta fram vägledning, informera och kommunicera är en del av arbetet med att ge expertstöd.

Vi söker dig som

  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
  • har högskole- eller universitetsutbildning om minst 240p inom miljö, teknik eller samhällsplanering.
  • har erfarenhet av arbete inom miljöområdet.
  • har god kunskap om och erfarenhet av livscykelanalysmetodik.
  • har god kunskap om metodiken för tredjepartscertifierade Miljövarudeklarationer.
  • har erfarenhet av att leda utrednings- och analysarbeten i syfte att åstadkomma systematiska förbättringar.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av hur Standarder inom området tillämpas och utvecklas.
  • har praktisk erfarenhet av IT-verktyg för livscykelanalys kopplat till bygg- och anläggningsarbeten och transporttjänster.

Som person är du strukturerad och analytisk med förmåga att se helheten i komplexa frågeställningar. Du är leveransfokuserad och trivs i teamwork och med att ha en stödjande roll. Du kan kommunicera med en god pedagogisk förmåga.

I den här rekryteringen kan urvalstest och arbetsprov komma att appliceras.

Valbara placeringsorter: Borlänge, Solna, Göteborg

Intervjuer kommer att hållas i Borlänge följande datum: 27 april, 4-5 maj

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

 

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2020-04-12


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp