VALT JOBB

Utredningsledare Miljö - med inriktning förorenade områden


Ansök här

Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Vi söker en utredningsledare inom Förorenade områden, mark och massor till Miljöenheten på verksamhetsområde Planering. Som utredningsledare kommer du upprätta tillståndsbeskrivningar och analysera GAP och åtgärdsbehov som underlag till Trafikverkets långsiktiga planering och verksamhetsplanering. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla riskbedömnings- och prioriteringsmetodik inom området samt att ta fram åtgärdsförslag och strategier för att proaktivt förhindra framtida förorening av mark och vatten. Det ingår även att ta fram beslutsunderlag i komplexa frågor samt underlag för styrande och stödjande dokument.

Du kommer att ansvara för nationell samordning och för att driva Trafikverkets kompetensnätverk inom området. Du har en viktig roll i att bygga och dela kunskap. Att följa upp och beskriva effekterna av Trafikverkets arbete i miljörapport och annan intern och extern rapportering ingår också i rollen.

Du kommer att svara på remisser inom området, delta i regeringsuppdrag och företräda Trafikverket i externa kontakter, både nationellt och internationellt.

Vi söker dig som

  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
  • har högskoleutbildning om minst 240 hp inom miljö/naturvetenskap, teknik eller samhällsplanering.
  • har god kunskap om MIFO-modellen och riskbedömningsmetodik för förorenade områden och massor.
  • har god kunskap om gällande lagstiftning för förorenade områden samt målen för agenda 2030 och Sveriges miljökvalitetsmål som berör området.
  • har flera års erfarenhet av projektledning och utredningar inom förorenade områden.
  • har erfarenhet av att genomföra riskbedömningar samt utveckling av riksbedömnings- och prioriteringsmetodik.
  • har erfarenhet från masshantering vid anläggningsbyggande och god kunskap om tillämpningen av avfallslagstiftningen kopplat till massor och avfall för anläggningsändamål.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av den riskbedömningsmetodik som används av Trafikverket och andra statliga aktörer eller har erfarenhet av förvaltning och hantering av förorenade områden i statlig verksamhet

Som vår nya kollega är du initiativtagande, strukturerad och analytisk med förmåga att se helheten i komplexa frågeställningar. Du är mål och resultatorienterad och trivs i teamwork där du kan inta en samordnande och stödjande roll. Din kommunikationsförmåga är också viktig och behöver vara på en god pedagogisk nivå.

Urvalstest och arbetsprov kan komma att appliceras i denna rekrytering.

Valbara placeringsorter: Borlänge, Solna, Göteborg

Intervjuer kommer att hållas i Borlänge under följande datum: 27 april, 4-5maj

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2020-04-12


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp