VALT JOBB

Verksamhetsarkitekt Trafik


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Digitaliseringen ställer allt större krav och skapar möjligheter för Trafikverket. Vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation som går i takt med utvecklingen. Som ett led i detta stärker Trafikverket och Verksamhetsområde Trafik ledningsförmågan inom digitaliseringsområdet.

Vi söker nu en Verksamhetsarkitekt som vill arbeta med verksamhetens processer, information och system i samverkan. Är du vår nya medarbetare?

Din huvuduppgift som Verksamhetsarkitekt är att stödja och säkerställa att leveranserna i den värdekedja som verksamheten är en del av skapar det värde som tillfredsställer behovet internt i Trafikverket och/eller för medborgare och näringsliv på ett strukturerat, säkert och effektivt sätt.

Som verksamhetsarkitekt stödjer du beslutsfattare och ansvarsroller i process och linjeorganisation med beslutsunderlag, inför och under verksamhetsutveckling, men också kontinuerligt i den löpande verksamheten. Du beskriver och analyserar verksamhetsprocesser, hur dessa kan förbättras, hur information kan hanteras och om det finns systemstöd som stöttar verksamheten på rätt sätt.

Som verksamhetsarkitekt ska du bl a:

  • Tillsammans med övergripande verksamhetsarkitekt för Verksamhetsområde Trafik bygga upp Verksamhetsområde Trafiks verksamhetsarkitektur med både modeller och arbetssätt.
  • Arbetet innefattar att arbeta med alla dimensionerna i verksamhetsarkitekturen men med störst fokus på information, informationsmodellera och kartlägga, analysera och visualisera informationsflöden
  • Taktiskt stödja informationsförvaltarna ur ett helhetsperspektiv samt utveckla och driva arbetet med en utvecklad informationsförvaltning.
  • Säkerställa att riktlinjer för it-arkitektur, informationsstyrning och försörjningsformer aktivt tillämpas vid utveckling och anskaffning av it-stöd
  • Taktiskt stödja förvaltningen i att säkerställa att verksamhetens IT-lösningar är ändamålsenliga och effektiva.
  • Stödja projekt vid utveckling av IT-lösningar, för att säkra att lösningen passar in i Verksamhetsområde Trafiks verksamhetsarkitektur.

Som verksamhetsarkitekt i Verksamhetsområde Trafik har du en mycket självständig roll där du tillsammans med övergripande verksamhetsarkitekt och digital Strateg utgör en del av det verksamhetsnära stödet som ska stödja den digitala omställningen på Trafikverket. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra kollegor inom verksamhetsområdet och i Trafikverket. 

Som person har du en god förmåga att se sammanhang och förstå dess påverkan på verksamheten. Du har en förmåga att planera och strukturera ditt och andras arbete där du säkerställer ett metodiskt arbetssätt på kort och lång sikt. Du är en driven person med intresse för att medverka i utveckling och förbättring av verksamheten. Eftersom vi är i en uppbyggnadsfas, gillar du att arbeta med rörliga mål, kan snabbt sätta dig in i nya områden samt hantera och prioritera mellan olika uppgifter. Du trivs i rollen att koordinera, sätta dig in i nya frågor och få saker att hända.

För att lyckas i den här rollen har du:

  • en högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom systemvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • några års erfarenhet av arbetsuppgifter som vi bedömer som relevanta för tjänsten, såsom t.ex. förmåge-, process-, informations- och begreppsmodellering samt kravhantering av it- lösningar
  • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Vi ser det som meriterande om du:

  • har erfarenhet från arbete i medelstora och stora organisationer 

Webbaserade tester kommer vara som en del av denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna kommer att hållas via Skype 24 och 28 juni.

Placeringsorter för tjänsten: Malmö, Göteborg, Örebro, Gävle och Borlänge.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2021-06-17


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp