VALT JOBB

Verksamhetsutvecklare, förbättringssamordning


Ansök här

Vill du arbeta som Verksamhetsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar.

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Som Verksamhetsutvecklare med inriktning förbättringssamordning på Stora projekt kommer du att arbeta på enheten Kvalitet och utveckling. På enheten arbetar strateger, verksamhetsutvecklare och specialister med siktet inställt på att stärka verksamhetsområdets leveransförmåga via effektiva och ändamålsenliga arbetssätt och systemlösningar.

I ditt uppdrag som Verksahetsutvecklare med inriktning förbättringssamordning ingår följande huvudskaliga arbetsuppgifter:

 • Sammanhållande för Stora projekts utvecklings- och förbättringsarbete, vilket inkluderar uppföljning, analys, rapportering samt beredning av beslutsunderlag.
 • Sammankallande för Stora projekts verksamhetsutvecklingsportfölj.
 • Koordinering av utvecklings- och förbättringsåtgärder med Trafikverkets förvaltningar och linjeorganisationer.
 • Sammanhållande för Stora projekts övergripande implementeringsplanering.
 • Hantering av konkretiserande arbetssätt för Stora projekt.
 • Deltagande i arbetsgrupper och forum som syftar till att utveckla arbetssätt för utvecklings- och förbättringsverksamhet.

Vi söker dig som

 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har erfarenhet av vedertagna metoder för verksamhetsutveckling
 • har goda kunskaper i förbättringsmetodik
 • har erfarenhet av processutveckling

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av att driva större implementeringsinsatser
 • har erfarenhet av att ha arbetat med att följa upp effekthämtning av utvecklingsinsater
 • har erfarenhet av digitalisering samt kunskap inom verksamhetsarkitektur
 • har flera års projektledarerfarenhet som vi bedömer relevant för rollen

Som person drivs du av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du har förmågan att lyfta blicken, se helheten och tänka långsiktigt. Du är serviceinriktad, lyhörd och har förmåga att anpassa ditt ledarskap till mottagaren. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du har förmåga att prioritera och strukturera ditt eget och teamets arbete samt koordinera och följa upp flera parallella aktiviteter. I din roll är det viktigt att du har förmåga att samarbeta med andra och du ser fördelen med samverkan och dialog.
Stor hänsyn kommer att tas till personlig lämplighet för tjänsten.

Placeringsort: Solna eller Göteborg. 

Intervjuer kommer att ske under vecka 40, i första hand måndagen den 30 september och tisdagen den 1 oktober hos Trafikverket, Solna Strandväg 98. Tester kommer att användas i urvalsprocessen. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-09-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp