VALT JOBB

Utredare Planering


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som utredare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vi har behov av en utredare som framförallt skall jobba med rätt- avgränsat väg- och järnvägsnät. Du skall självständigt utreda olika typer av förändringsärende, såväl på väg som på järnväg. Du ansvarar för att ta fram beslutsunderlag för att åstadkomma ett rätt avgränsat väghållningsansvar mellan statlig, kommunal och enskild väghållare utifrån samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning. Du representerar självständigt Trafikverket i olika sammanhang och för dialog med såväl allmänhet, andra myndigheter samt intern inom verket. Du koordinerar, leder och samordnar aktiviteter inom ramen för uppdraget. Utredningarna sker enl gällande riktlinjer och rutiner för området.

Du kan även tänkas jobba med åtgärdsvalsstudier och andra utredningar i mån av tid.
Utredningarna och åtgärdsvalsstudierna syftar bl.a. till att identifiera och rekommendera åtgärder som underlag till regionala planer och verksamhetsplan.

Huvudarbetsuppgifter:
. Utreda förändring av väghållaransvaret, ärenden där väghållaransvaret för allmänna och enskilda vägar kan ändras. Förändring enskild till allmän, allmän till enskild/kommunal, och kommunalt väghållaransvar - förändringar i det kommunala väghållningsområdet.
. Vanligt förekommande med interna och externa kontakter.
. Förbereda, utreda och deltaga i iståndsättningsåtgärder vid en indragning av väg.
. Ansöka om och företräda Trafikverket på lantmäteriförrättning.
. Utreda förändring av järnväg så som slopning, upphörande av underhåll, upplåtelse av anläggning, nedläggning och avveckling.
. Upprätta förslag till beslut för ovan angivna ärendetyper.
. Samråda ärenden - remisshantering, annonsering, möte med allmänheten, driva förrättningar, projektsidor på hemsidan, sköta kommunikationen osv.
. Medverka i arbetet med åtgärdsvalsstudier och andra typer av utredningar.

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning med inriktning mot lantmäteri eller annan relevant akademisk utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har några års erfarenhet inom området som beskrivits ovan där du fått kunskap om järnvägssystemet eller vägsystemet
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenheter från arbete markförhandling, fastighetsbildning, samhällsplanering, rådgivning i förhandlingar, försäljning, köp eller värdering av fastigheter. Likaså om du har erfarenhet från Väg- eller Järnvägs anknuten verksamhet.

Som person är du strukturerad och har vana att arbeta med komplexa frågor där du på ett analytiskt sätt utvärderar olika alternativ för att komma fram till olika lösningar. Du har en god samarbetsförmåga och har en fallenhet för att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-20


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp