VALT JOBB

Utredare - trafiksäkerhet, resenärsmiljöer och cykel


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Utredare - trafiksäkerhet, resenärsmiljöer och cykel i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du vara med och påverka den framtida Stockholmsregionen genom en nyckelroll i planeringen av det framtida transportsystemet?

Vi söker nu 2 utredare inom trafiksäkerhet, resenärsmiljöer och cykel till Trafikverket i Region Stockholm.

Stockholmsregionen växer snabbt och under kommande årtionden kommer hundratusentals bostäder att byggas med behov av infrastruktur för väl fungerande kollektivtrafik, vägtrafik och gång- och cykeltrafik.

Vi söker nu två utredare som kan bidra till konkretiserade åtgärdsförslag för utveckling av transportsystemet inom något eller flera av områdena; trafiksäkerhet, resenärsmiljöer och cykel.

Som utredare projektleder och deltar du i utredningar och åtgärdsvalsstudier i syfte att ta fram beslutsunderlag för konkretiserade åtgärdsförslag. I utredningarna tar du självständigt ansvar för konkretisering av åtgärdernas utformning, genomförbarhet, bedömning av tid och kostnad samt effekter. I projektledarrollen ansvarar du för resultat och kvalitet genom projektplanering, upphandling samt genom att driva och koordinera utredningar. I tjänsterna ingår också att ge specialiststöd till avdelningens övriga verksamhet.

Tjänsterna är placerade på enheten Utredning inom avdelningen Region Stockholm. På enheten genomförs utredningar och åtgärdsvalsstudier för att finna effektiva och konkretiserade åtgärder för nuvarande och framtida behov i transportsystemet. Åtgärdsvalsstudier är Trafikverkets arbetssätt för att utifrån fyrstegsprincipen finna effektiva åtgärder för nuvarande och framtida behov i transportsystemet. Arbetet innebär ofta samarbete med andra aktörer.

Du bidrar med specialistkompetens och har samtidigt en god förmåga att skapa effektiva arbetsgrupper. Tillsammans utvecklar ni arbetssättet inom åtgärdsval och utredningar för att ta fram underlag som bidrar till en utveckling av transportsystemet för alla trafikantgrupper.

Vi söker dig som

 • har universitetsexamen (minst 180 hp) inom samhällsbyggnad eller samhällsplanering, alternativt har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
 • har erfarenhet av fysisk planering
 • har flerårig erfarenhet av utformning och/eller projektering av infrastrukturåtgärder inom ett eller flera av följande områden:
  • trafiksäkerhetsåtgärder
  • cykelinfrastruktur
  • kollektivtrafikens resenärsmiljöer t.ex. på järnvägsstationer och hållplatser för buss däribland tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning
 • har god kunskap om projektstyrning
 • har erfarenhet av att initiera och leda projekt
 • erfarenhet av att handla upp och styra konsultinsatser

Det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande områden:

 • Kostnadsbedömningar och/eller effektbedömningar av infrastrukturåtgärder
 • Samrådsprocesser, där kontakter med allmänhet och media förekommit.
 • Arbete enligt metodiken för Åtgärdsvalsstudier

Du trivs med att arbeta med ett sakområde självständigt eller tillsammans med andra i ett bredare sammanhang som leder till engagemang och resultat. Det innebär att du har god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta strukturerat för att uppnå tydliga resultat, i t.ex. utredningsarbete.

Intervjuer kommer hållas på Trafikverkets kontor i Solna Strand under vecka 24.

Tester kan vara en del i denna rekryteringsprocess.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-06-03


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp