VALT JOBB

Utredare


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som utredare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla.

Som utredare ansvarar du för att utveckla och förvalta kunskapsområdet. Du samordnar arbetet med att utveckla och förvalta anläggningskrav o råd. I rollen planerar, organiserar och genomför du strategiska utredningar och uppdrag samt sammanställer och analyserar material och föreslår nya lösningar. Du bidrar till att beslutsunderlag tas fram förkomplexa frågeställningar av strategisk karaktär, deltar i utvecklingen av modeller och verktyg för att ensa och utveckla arbetssätt och metoder. I ansvaret ingår även leda projekt och utredningar. I rollen ger du kvalificerat stöd internt och externt samt informerar och håller föredrag internt och externt. I arbetsuppgifterna ingår även att ansvara för administration, uppföljning och ekonomi i utredningar och uppdrag.

Utredningarna syftar bland annat till att identifiera och rekommendera åtgärder som underlag till regelverk, arbetssätt och metoder.

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleexamen (180 HP) maskinteknik eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har flerårig erfarenhet av planering av och utveckling inom teknisk verksamhet
  • har flerårig erfarenhet av projektledning och genomförande av utredningar
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du

  • har kunskap om anläggningens krav, råd samt arbetssätt.

Som person har du en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga relationer. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Du har en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Placeringsort och intervjuort är Borlänge.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2019-01-23


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp