VALT JOBB

Utredningsledare hållbara personresor Kristianstad


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Utredningsledare hållbara personresor i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Som utredningsledare inom hållbara personresor har du fokus på medborgarnas tillgänglighet i ett hållbart transportsystem. Du kommer framförallt arbeta inom områdena cykling, social hållbarhet och kollektivtrafik.

Samhällsutveckling och teknikutveckling, delningsekonomi och nya affärsmodeller ger nya utmaningar och möjligheter för dig att bidra i utvecklingen av hållbara personresor för alla samt trygga, inkluderande och hälsosamma livsmiljöer.

Som utredningsledare ska du självständigt driva processer och genomföra projekt och uppdrag av komplex karaktär som kräver kreativitet och nytänkande samt förmåga att göra avvägningar mellan olika intressen. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, leda och samordna resurser och aktiviteter inom ramen för uppdraget.

Du kommer att identifiera och rekommendera inriktningar, strategier och ställningstaganden som underlag till t.ex. inriktnings- och åtgärdsplanering. Du kommer även handlägga remisser och regeringsuppdrag. Tjänsten innebär ett varierande arbete som ställer höga krav på struktur och omfattande dialog internt och externt.

Vi söker dig som

  • har akademisk examen minst 240 hp inom samhällsplanering, kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap, beteendevetenskap, alternativt annan erfarenhet och utbildning som vi bedömer likvärdig
  • har flera års relevant arbetslivserfarenhet inom områdena cykling och social hållbarhet
  • har erfarenhet av projekt- och processledning
  • har bred erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag inom t.ex. samhällsplanering, trafikplanering och tillgänglighet samt förståelse för kopplingen mellan transportinfrastruktur och bostadsutveckling

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet inom området kollektivtrafik

För att lyckas i rollen bör du ha en god samarbetsförmåga och arbeta för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du trivs i att leda och samordna andra mot ett gott resultat. Som person drivs du av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar. Det är även av vikt att du har en god problemlösningsförmåga som innebär att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du drivs även av utveckling och ständiga förbättringar, är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. Du har förmåga att förmedla dina och andras idéer om hur organisationen kan utvecklas.

Intervjuer kommer att genomföras den 27:e mars på Trafikverkets kontor i Kristianstad.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp