VALT JOBB

Utredningsledare inom åtgärdsvalstudier Kristianstad


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Utredningsledare inom åtgärdsvalstudier i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

I rollen som utredningsledare ansvarar du för att leda, planera, prioritera och samordna kvalificerade utredningar och åtgärder som du eller andra team internt eller externt identifierat utifrån brister och verksamhetens behov.

Du har en viktig roll i att se till att verksamhetsområde Planering når önskat läge gällande framtida leveranser och implementeringar av dessa.

Du kommer arbeta med att vidareutveckla metodik och verksamhet kring åtgärdsvalsstudier samt företräda Trafikverket internt och externt i dessa frågor, bl.a. genom att:

  • Utvärdera tillämpningen av förberedande studier/åtgärdsvalsstudier samt föreslå och genomföra förbättringar i metoder
  • Främja att god praxis utarbetas och efterlevs
  • Stödja Trafikverkets utförare av åtgärdsvalsstudier
  • Vid behov driva förbättring/utveckling av styrande och stödjande dokument

Det innebär att du sätter dig in i författningstexter, förordningar och remisser och lämnar konstruktiva synpunkter och utlåtanden utifrån verksamhetens krav. Du kommer att ha många kontaktytor internt och externt och i rollen ingår även internationella kontakter.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom områdena teknik, ekonomi eller samhällsplanering alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års yrkeserfarenhet från relevant planeringsverksamhet samt erfarenhet av att självständigt driva processer och genomföra projekt med stor bredd och komplexitet och av principiell karaktär.
  • har goda kunskaper vad gäller planering av transportsystemet och samhällsplanering på olika nivåer samt hur de fungerar i Sverige

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att arbeta med avtalsfrågor och regelutformning
  • har erfarenhet vad gäller förhandling och kravställning
  • har erfarenhet av arbete med internationella kontakter

För att lyckas i rollen tror vi att du har en god kommunikativ förmåga vilket innebär att du har fallenhet för att lyssna och argumentera. Du har lätt för att samarbeta och påverka utifrån den egna organisationens och samarbetsparts situation och möjligheter. Du verkar som en strateg med förmåga att se långsiktiga lösningar, samtidigt som du är kreativ och lösningsorienterad. Rollen ställer även krav på att du är självgående, du driver frågor och är initiativtagare. Som person bör du även kunna agera affärsmässigt och uttrycka dig väl i tal och skrift.

Intervjuer kommer att genomföras den 11:e april på Trafikverkets kontor i Kristianstad. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp