VALT JOBB

Utredningsledare miljöförorenade områden Kristianstad


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Utredningsledare förorenade områden i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du vara med och forma och utveckla ett hållbart samhälle? Vi söker dig som vill arbeta i en viktig roll med att bistå Trafikverket i miljöarbetet! 

Vi söker en utredningsledare inom Förorenade områden, mark och massor till Miljöenheten på verksamhetsområde planering. Som utredningsledare kommer du upprätta tillståndsbeskrivningar och analysera GAP och åtgärdsbehov som underlag till Trafikverkets långsiktiga planering och verksamhetsplanering. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla riskbedömnings- och prioriteringsmetodik inom området samt att ta fram åtgärdsförslag och strategier för att proaktivt förhindra framtida förorening av mark och vatten. Det ingår även att ta fram beslutsunderlag i komplexa frågor samt underlag för styrande och stödjande dokument.

Du kommer ansvara för nationell samordning och för att driva Trafikverkets kompetensnätverk inom området. Du har en viktig roll att bygga och dela kunskap. Att följa upp och beskriva effekterna av Trafikverkets arbete i miljörapport och annan intern och extern rapportering ingår också i rollen.

Du kommer företräda Trafikverket i externa kontakter nationellt eller internationellt. Du kommer svara på remisser och delta i och driva regeringsuppdrag inom området.

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning om minst 240 hp inom miljöområdet alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • har god kunskap om MIFO-modellen och riskbedömningsmetodik för förorenade områden och massor
  • har mycket god kunskap om gällande lagstiftning inom förorenade områden samt avfallslagstiftning kopplat till användning av avfall för anläggningsändamål
  • har mycket god kunskap om målen för agenda 2030 och Sveriges miljökvalitetsmål som berör området
  • har flera års erfarenhet av projektledning och utredningar inom förorenade områden inklusive genomförande av riskbedömningar. Du har även erfarenhet av utveckling av riksbedömnings- och prioriteringsmetodik. Du är van att leda projekt av komplex karaktär
  • har erfarenhet från masshantering vid anläggningsbyggande och god kunskap om tillämpningen av avfallslagstiftningen kopplat till avfall för anläggningsändamål

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av den riskbedömningsmetodik som används av Trafikverket och andra statliga aktörer eller har erfarenhet av förvaltning och hantering av förorenade områden i statlig verksamhet

 

För att lyckas i rollen tror vi att du har du en god samarbetsförmåga, då samarbete med andra parter är en vital del i arbetet. Du har en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är initiativtagande och ser självständigt vad som behöver genomföras och agerar därefter. Det är även av vikt att du är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger också förtroende och får andra att känna sig bekväma. Som person har du en god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.

Intervjuer kommer att genomföras den 5:e april på Trafikverkets kontor i Kristianstad. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp