VALT JOBB

Utredningsledare till internationellt trafiksäkerhetsarbete Kristianstad


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Utredningsledare med inriktning internationellt trafiksäkerhetsarbete i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du vara en del i Sveriges framgångsrika trafiksäkerhetsarbete?

"Vision Zero" som angreppssätt har rönt omvärldens intresse och konceptet är numera antaget av flera andra länder och städer i världen. Det svenska tra­fiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisio­nen/Vision Zero har även upp­märksammats av internationella institutioner såsom FN och EU och den internationella efterfrå­gan på svensk kunskap och svens­ka erfarenheter är stor. Det i sin tur kan bidra både till ökad trafiksäkerhet runt om i världen och till ökad export för svenska företag.

För att kunna leda det övergripande internationella arbetet kring Nollvisionen har ett sekretariat som kallas Vision Zero Academy etablerats som en permanent del av Trafikverkets organisation från och med den 1 januari 2019. Sekretariatet kommer bland annat att ta hand om utländska delegationer, anordna internationella kurser i Nollvisionen, anordna större internationella trafiksäkerhetskonferenser samt initiera forskning.

Vi erbjuder en möjlighet att tillsammans med övriga kollegor bidra till utvecklingen av VZA och bidra till ett gott internationellt trafiksäkerhetsarbete. Du får stora möjligheter att forma rollen tillsammans med chef och kollegor.

Arbetsuppgifter kommer att ha fokus på:

 • Analysera viktiga marknader ur trafiksäkerhet, export och biståndsperspektiv
 • Ta fram strategier och handlingsplaner för VZA verksamheten
 • Arbeta med finansiering
 • Administrera VZA hemsida
 • Medverka i nationellt och internationella samarbeten
 • Ansvara för administrationen kring ingående och utgående delegationer
 • Medverka i framtagande av kurser och konferenser
 • Medverka i framtagande av ny kunskap som är relevant för Akademin

Vi söker dig som

 • har en högskoleutbildning med internationell inriktning om minst 240 hp inom ekonomi, juridik, samhällsbyggnad eller infrastruktur alternativt utbildning i kombination med erfarenhet från relevant internationellt arbete som vi bedömer likvärdig
 • har goda kunskaper i engelska, både vad gäller tal och skrift.
 • har flera års arbetslivserfarenhet vad gäller strategiska frågor i form av att driva, leda och samordna utredningar eller verksamheter i stort.
 • har förståelse och förmåga att tolka och analysera omvärldens processer, intressen och värderingar i relation till den egna verksamheten

Det är meriterande om du

 • har tidigare erfarenhet av att arbeta med internationella frågor relevanta för tjänsten som Utredningsledare med inriktning internationellt trafiksäkerhetsarbete
 • har språkkunskaper utöver engelska och svenska

För att lyckas i rollen bör du ha en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Som person är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver genomföras och agerar därefter. Du bör även vara en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Det är även av vikt att du har en god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.

Intervjuer kommer att genomföras den 26:e mars på Trafikverkets kontor i Kristianstad.

I denna tjänst förekommer resor både nationellt och internationellt, vilket kan vara av vikt att känna till.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp