VALT JOBB

Verksamhetscontroller


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Verksamhetscontroller i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Verksamhetsområde Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder. Inom verksamhetsområdet ryms Trafikverkets sex regioner och de fyra nationella avdelningarna Trafik, Nationell planering, Expertcenter och Transportkvalitet samt stabsfunktioner Kommunikation, HR, Verksamhetsstyrning och Trafikverkets Kundtjänst.

Avdelning Nationell planering har en bred verksamhet som spänner över många olika områden. Vi ansvarar för den lång- och kortsiktig planering inklusive finansieringsfrågor och styrning av trafik med avgifter. I det ingår bl.a. att genomföra nationella systemanalyser, stödja regionerna i arbetet med att genomföra regionala analyser och åtgärdsvalsstudier samt nedbrytning av långsiktiga strategiska planer till ett underlag som kan användas vidare i planeringen. I avdelningens ansvar ingår att genomföra behovsanalyser i form av utredningar om tillgänglighetsbrister, samt framtagande och uppföljning av statens trafikavtal för interregional kollektivtrafik.

Avdelningen utvecklar Trafikverkets arbete i samhällsplaneringens tidiga skeden och ger stöd till den regionala samhällsplaneringen. Avdelningen ansvarar för utpekande av riksintressen med underlag från regioner och strategiska planer samt ger stöd till regioner i arbetet med konkretisering av riksintressen.

Som verksamhetscontroller på avdelning Nationell planering arbetar du nära ledning, medarbetare och övriga controllers på avdelningen. I arbetsuppgifterna ingår att planera, samordna och rapportera verksamhetsplanerings- och uppföljningsarbetet inom avdelningens ansvarsområden. Du bidrar i arbetet med att analysera underlag, tolka och bryta ner direktiv, anvisningar och tidplaner samt föreslå mål för den egna verksamheten. Du följer även upp och analyserar delar av verksamheten och verksamhetens resultat mot överenskommelser, budget, mål, risker och uppdrag. Du deltar i arbetet med att ta fram underlag till rapporter och presentationer.

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen inom ekonomi (240 hp/180 p) alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig erfarenhet av övergripande ekonomiarbete med mål- och resultatstyrning, uppföljningar och analyser inom statlig sektor
  • har några års erfarenhet från att samordna verksamhetsplanering och uppföljning inom en större enhet/avdelning
  • har mycket goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av Agresso och PULS

Som person är du analytisk och har god kommunikativ förmåga. Du är van att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Du arbetar strukturerat och har förmågan att kombinera operativt arbete med strategiskt tänkande då din roll som controller innebär att skapa förståelse och förankring i organisationens olika delar.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2019-01-29


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp