VALT JOBB

Verksamhetsutvecklare


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som Verksamhetsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På Trafikledning jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Projektering av Digital Anläggning (PDA) är Trafikverkets initiativ och process för att säkerställa att den digitala delen (dvs datat) av en anläggning är testad och klar inför driftsättning av en ny eller förändrad anläggning. Detta arbete görs förnärvarande av externa leverantörer/konsulter, men nu har Trafikverket bestämt att detta skall göras av egna medarbetare samt skapa bra förutsättningar i och med ökad digitalisering och implementation av nya system för Nationell Tågledning (NTL), Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) samt Anläggningsdata (ANDA).

Det unika med PDA är att arbetet flödar genom flera huvudprocesser och är banbrytande på flera sätt. Grundsyftet är att Trafikverket skall leverera en tåglägestjänst med ökad kapacitet, bättre punktlighet och mer pålitlig tågtrafik för resenärer och godstransportörer. Denna rekrytering är en av fler för att skapa en egen funktion inom Trafikledning som successivt ska byggas upp inför att kunna bemanna och operativt förvalta och utveckla projektering av den digitala anläggningen.

Uppdraget innebär att leda delar av förvaltningsarbetet inom enheten projektering av den digitala anläggningen med särskilt fokus på arbetssätt, system, informationsflöden och kravställning gentemot påverkande infrastrukturprojekt. Tyngdpunkten ligger på arbetssätt och system som påverkar fjärrstyrningen av järnvägen utifrån ett verksamhetsperspektiv och nytta för tjänsterna.

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att leda, planera, och följa upp verksamhetsutvecklingsarbetet vilket sker i nära samarbete med den tekniska förvaltningen och övrig verksamhet inom enheten. På uppdrag stödjer, samordnar och styr du genom att utvärdera, analysera, förbättra och utveckla verksamheten så att Trafikverket förbättrar tjänster och arbetssätt i linje med våra mål och åtaganden. Du förväntas bidra till ett väl fungerande forsknings- och innovationsarbete inom berörd verksamhet. Du representerar verksamhetsområde trafiklednings intressen och kravställningar under hela processen för Projektering av digital anläggning för att säkerställa att dessa tillgodoses av projektet/uppdraget. Du deltar bl.a. redan i planering, funktionsutredningar, anläggningskrav järnväg (AKJ) etc. Du godkänner och säkerställer utarbetade processkrav utifrån att de ligger i linje med verksamhetsområde trafiklednings behov och krav och i nära samverkan med andra processer och stödprocesser. Du ger internt stöd att vidareutveckla såväl processen som arbetsrutiner, för att långsiktigt förbättra funktionens syfte.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning, alternativt annan bakgrund kompletterad med gedigen erfarenhet från projektledning som vi bedömer likvärdig
  • har erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • har svenskt medborgarskap

Det är meriterande om du

  • har arbetat med förbättringsledning och projektledning
  • har kunskaper om EU-direktivet rörande säkerhetsstyrning (CSM-RA)
  • har någon certifiering inom verksamhets- eller processutveckling (exempelvis LEAN eller Six Sigma)
  • har goda kunskaper i tyska

För att lyckas i rollen ser vi att du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du initierar, driver och följer upp utveckling av processer och dialoger med aktuella samarbetspartners och intressenter. Du har god kommunikativ förmåga vilket innebär att du anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har också god samarbetsförmåga och ledaregenskaper och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa. 

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Vi ser fram emot din ansökan! 

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-19


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp