Om Järnvägsjobb

Hela branschen står bakom Järnvägsjobb

Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Inom JBS finns alla delar av järnvägsbranschen representerade – infrastrukturhållare, transportörer, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer. 

Alla har skilda perspektiv men samma fokus, med att driva på järnvägens förbättringsarbete med fokus på järnvägens kunder.

JBS är även järnvägsbranschens gemensamma arena för samverkan för utbildningar och attraktivitet. Det är branschens forum för att ta fram  behov av kompetens och resurser i dag och i framtiden.

JBS genomför gemensamma insatser för att öka branschens attraktivitet och för gemensamma dialoger med lärosäten och aktörer inom utbildningssystemet.

Det är väsentligt att branschens olika aktörer kan rekrytera tillräckligt många medarbetare i rätt tid. Tillsammans arrangerar vi kontinuerligt olika event för elever och yrkesvägledare i gymnasieskolor och på högskolor, för att informera om yrkesmöjligheter inom järnvägsbranschen.

Styrelsen för JBS består av ledande företrädare för myndigheter, branschorganisationer och företag.

Datapolicy

På järnvägsjobb.se använder vi Google Analytics för att mäta statistik på webbplatsen. Vi använder också Facebook och deras pixel för annonsering på Facebook och Instagram.

Har du frågor om hur vi arbetar kan du kontakta Susanne Andersson via e-post; susanne.andersson@jarnvagsentreprenorerna.se eller telefon; 08-698 58 84.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp