Praktik & LIA

Praktik när du utbildar dig inom järnvägen

Branschen har kommit överens om gemensamma regler för praktik inom järnvägsbranschen. Företagen tar ansvar för att våra praktikanter får en lärorik praktik och vi dokumenterar och betygsätter de moment som lärs ut och praktikantens förmåga att lära sig. Vi följer skolornas betygskriterier.

Arbetstid, lön och övriga kostnader
Praktikanter får ingen lön för sitt arbete, men om de jobbar på loven utgår lön enligt avtal.

Om praktikanten behöver arbeta på annan ort än den som är överenskommen från början står respektive företag för logi- och resekostnad.

Praktikanter får endast jobba övertid mot ledighet.

Säkerhet

Skolorna har arbetsmiljöansvaret och står för de försäkringar som krävs. Om praktikanten trots det saknar någon skyddsutrustning står respektive företag för det.

 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp