VALT YRKE

IT-arkitekt och annan IT-kompetens

IT-arkitekter arbetar med att se till att de IT-system som används inom en organisation eller i ett företag stödjer verksamheten. De är spindeln i nätet och har en helhetssyn över organisationens IT-struktur. De fungerar ofta som länken mellan de som utvecklar tekniken och de som använder den.

IT/systemutvecklare ser till att verksamheten får hög nyttoeffekt av sina system som helhet, planerar övergripande strategier för funktioner och IT-investeringar samt arbetar med kravfångst och utredningar till kodning av färdig produkt.

Utbildning

Högskoleexamen IT

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp