VALT YRKE

Järnvägsprojektör inom olika teknikslag

Järnvägsprojektör har den yrkeskompetens som krävs för att projektera inom järnvägsteknikgrenarna signal-, el- och teleteknik samt förstå sambanden mellan dessa teknikgrenar och banteknik. Hen arbetar självständigt som projektör och har ofta ensam ansvar för alla deIar i oIika järnvägsrelaterade projekt. Efter några år inom yrket, kan man som järnvägsprojektör utföra granskningar av handlingar och ritningar.

Utbildning

Lägst YH med specifik inriktning inom olika teknikslag

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp