VALT YRKE

Montör inom signal och el

Montör inom signal och el

Montör signal: Signalteknikern ser till att det finns fungerande signalsystem som kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten, ställs stora krav på signalteknikern. Arbetsuppgifterna kräver att man är en uppmärksam och noggrann problemlösare.

Efter utbildning på gymnasieskolans el- och energiprogram krävs en grundläggande eftergymnasial utbildning inom järnvägsspecifik signalteknik.

Montör El: En eltekniker/kontaktledningsmontör har samma grundutbildning som en elektriker, men järnvägen har ett eget elsystem och för att arbeta med detta krävs specialkunskaper.

Efter gymnasieskolans el-och energiprogram krävs påbyggnadsutbildning inom yrkeshögskolan. Om man arbetar med järnvägens kontaktledningar sker jobbet på hög höjd från arbetsplattformar på spårgående järnvägsfordon. Många eltekniker/kontaktledningsmontörer inom järnväg har därför särskild kompetens för att få köra dessa arbetståg som tar dem ut till arbetsstället.

Utbildning

3-årig godkänd gymnasiekompetens inom signal eller el.

 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp