VALT YRKE

Production Manager, Operations Manager

Operation manager är en senior roll i vilken man ansvarar för den operativa verksamheten. Ansvaret omfattar att säkerställa produktionen och att organisationen fungerar samt att kvalitet och leveranser hålls.

Utbildning

Högskoleexamen

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp