VALT YRKE

Projektingenjör väg/järnväg

Du som projektingenjör agerar och arbetar som stöd till projektledare, specialister och olika förvaltningsledare. Du deltar i verksamhetens olika projekt och uppdrag och stöttar genom teknisk förvaltning, uppföljning, ekonomi samt planering och tillämpning av relevanta verktyg. Då du som projektingenjör besitter den tekniska kompetensen som behövs vid givna projekt ger du också förslag på beslut om åtgärder, handlingsalternativ och användning av resurser inom ramen för projektet.

Då du som projektingenjör har omfattande kontakter med både interna och externa parter samt rör dig ute i verksamhetens olika projekt gäller det att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga, är flexibel samt innehar personlig integritet.

Utbildning

Högskoleexamen minst 180 hp med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp