VALT YRKE

Samhällsplanerare/-utredare

Samhällsplanerare/utredare medverkar på ett aktivt sätt i den långsiktiga planering och utveckling av järnvägen. Han/hon leder och genomför utredningar som omfattar framtida resande och transporter. Samhällsplaneraren/utredaren svarar på remissyttrande gällande planärenden för översiktsplaner, detaljplaner och bygglov samt har löpande externa kontakter med till exempel kommuner och landsting.

Utbildning

Högskoleexamen om gärna 240 hp med inriktning mot samhällsplanering, fysisk planering eller samhällsvetenskap alternativt motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp