VALT YRKE

Spårvagnsförare

spårvagnsförare

Arbetet som spårvagnsförare är ett serviceyrke där kundkontakt är en stor och viktig del i arbetsuppgifterna. Spårvagnar i linjetrafik finns i Stockholm, Göteborg och Norrköping. På många sätt påminner spårvagnsförarens arbete om busschaufförens. Man måste hålla de tider som anges i tidtabellerna. Spårvagnsföraren måste vara ansvarsfull, noggrann och klara av att göra flera saker samtidigt utan att bli stressad. Dessutom måste man alltid sätta säkerheten främst. Det gäller att kunna behålla sitt lugn, till exempel när det uppstår besvärliga situationer i trafiken.

Utbildning

Internutbildning

Sker arbetet ute eller inne?

Både och

Arbetstid

Skift

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp