VALT YRKE

Specialist Teknik

Som specialistinom teknik är du ett stöd till projektledaren vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt samt medverkar till att erfarenheter förs vidare i verksamheten. Du arbetar oftast i nära samarbete med kollegor inom närliggande och andra teknikområden och deltar i olika typer av projekt, från plan- till byggskedet där framtagande av förfrågningsunderlag och leveranskontroller av tekniska beskrivningar och andra projekthandlingar är en central del. Ibland behövs ditt stöd även vid besiktningar och tvister.
Du följer utvecklingen och är uppdaterad inom ditt specialistområde samt Trafikverkets metoder, arbetssätt, rutiner m.m.

Vi vill också att du ser det som en möjlighet att bidra till utvecklingen genom att identifiera, medverka i- eller driva utvecklingsprojekt inom avdelningen.

Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.
Vi söker dig som har civilingenjörsexamen inom väg- och vatten eller samhällsbyggnadsteknik, alternativt annan utbildning som tillsammans med erfarenheter bedöms likvärdig.

Du har flerårig erfarenhet inom byggnadsverk, helst i infrastrukturprojekt. God kunskap om branschdokument, gällande regelverk och ramverk inom ämnesområdet är ett krav.

Utbildning

Civilingenjörsexamen inom väg- och vatten eller samhällsbyggnadsteknik, alternativt annan utbildning som tillsammans med erfarenheter bedöms likvärdig. 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp