VALT YRKE

Trafikklarerare

Med datoriserade övervaknings och manöversystem leder tågklareraren tågtrafik för flera stationer via ställverk, växlar och ljussignaler i spåret. Han/hon ansvarar för att tidtabellen och tågordningen hålls och beslutar vilka åtgärder som ska vidtas vid avvikelser. Han/hon rapporterar också avvikelser som uppstår. Tågklareraren ansvarar för att säkerheten upprätthålls i spåren för tåg, för arbetsmaskiner och för underhålls- och felavhjälpningspersonal.

Utbildning

Gymnasiekompetens och erfarenhet från järnväg

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp