VALT YRKE

Transportekonom

En transportekonom tar fram och tillämpar olika metoder för att kunna utveckla järnvägen. Han/hon leder projekt för att utveckla metoder för samhällsekonomiska kalkyler, deltar i utredningar och analyserar samhällsekonomiska studier och utredningar som rör marginalkostnader och banavgifter. Transportekonomen tar också fram underlag för uppföljning av långsiktig infrastrukturplanering.

Utbildning

Högskoleexamen, med inriktning logistik, ekonomi eller järnväg. Alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp