Forskning

Kom på det som ännu ingen kommit på

Järnvägen är på väg in i en ny tidsålder och nu sker väldigt mycket forskning för att utveckla morgondagens järnväg. Eftersom utvecklingen är så intensiv och behovet så brett behöver vi hela tiden fler forskare. Är du en av dem? 

Om du vill göra en akademisk karriär som forskare inom järnvägen finns doktorandutbildningar vid ett flertal universitet och högskolor i Sverige, däribland Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm och universiteten i Luleå, Lund och Linköping. 

Du kan även vara industridoktorand om du är anställd på till exempel ett konsultföretag, en regional trafikmyndighet eller Trafikverket. En annan väg är att vara anställd som doktorand på något forskningsinstitut. 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp